VŠT SVARSTO APIE LENGVATAS, SUSIJUSIAS SU ATSISKAITYMU UŽ ŠILDYMO PASLAUGAS

2020-03-16

Atsižvelgdami į karantino situaciją Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) palaiko sostinės Mero Remigijaus Šimašiaus siūlymą ieškoti sprendimų, kurie palengvintų galimus finansinius nepatogumus vilniečiams.

Bendrovė svarsto apie tam tikras lengvatas, susijusias su atsiskaitymų už šildymo paslaugas atidėjimu arba jų mokėjimu dalimis per kelis mėnesius. Šios lengvatos galėtų būti taikomos apskaičiuojant būsimas sąskaitas klientams, kurie tiesiogiai patirs pajamų sumažėjimą arba neteks darbo ir pajamų šaltinio karantino metu. 

Bendrovė planuoja tam tikrą laikotarpį netaikyti delspinigių ir atidėti skolų išieškojimą už praėjusius laikotarpius klientams, neatsiskaičiusiems už šildymo paslaugas pagal nustatytą terminą. Atsakingai įvertinusi finansines galimybes, savo pareigą užtikrinti nepertraukiamą šilumos gamybą ir tiekimą, vykdyti finansinius įsipareigojimus, VŠT priims atitinkamus sprendimus ir artimiausiu metu apie juos informuos gyventojus bei verslo įmones.

Kitos naujienos