Visuomenė kviečiama išsakyti nuomonę apie ES veiksmų planą siekiant nulinės taršos

2020-11-16

LR aplinkos ministerijos 2020 m. lapkričio 13 d. pranešimas

Europos Komisija vakar paskelbė viešąją konsultaciją, skirtą rengiamam ES veiksmų planui siekiant nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos, ir kviečia gyventojus, valdžios institucijas, verslo ir akademinę bendruomenes, nevyriausybines ir kt. organizacijas pateikti savo nuomonę apie šį planą.

Numatomi veiksmai padėtų užtikrinti švarų orą, vandenį ir dirvožemį, visavertes ekosistemas ir sveiką gyvenimo aplinką europiečiams. ES nori efektyvesnės aplinkos taršos prevencijos, stebėsenos ir apskaitos, geresnės skirtingų sričių politinės integracijos atsiejant ekonomikos augimą nuo taršos didėjimo.

Viešoji konsultacija vyks iki 2021 m. vasario 10 d.