Atrinktieji pareiškėjai LIFE paramai jau gali kreiptis ir dėl bendrojo finansavimo

2020-11-16

LR aplinkos ministerijos 2020 m. lapkričio 13 d. pranešimas

Daugiausia balų surinkusieji pareiškėjai LIFE programos Aplinkos paprogramės paramai pagal 2020m. kvietimą jau gali kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl papildomo bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto. Šiemet bendrojo finansavimo paraiškos bus priimamos iki gruodžio 4 d.

Išsamesnės informacijos apie bendrąjį finansavimą galima teirautis ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento ES investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Sigitos Alčauskienės (tel. 8620 31405, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt).

Pateiktąsias minėtajai LIFE programos Aplinkos paprogramės paramai projektų koncepcijas vertino Europos Komisijos Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji agentūra (EASME). Buvo atrinktos 6 koncepcijos. Jų rengėjai yra pakviesti Europos Komisijai pateikti išsamią paraišką antrajam vertinimo etapui iki 2021 m. vasario 15 d.