VERT 2020-03-23 pranešimas. Svarbi informacija: karantino laikotarpiu VERT posėdžiai laikinai bus uždari

2020-03-24

Siekiant užtikrinti būtinųjų ir neatidėliotinų funkcijų vykdymą karantino laikotarpiu – iki kovo 30 d., Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) posėdžiai laikinai bus uždari.

Kiekvieną kartą rinkos dalyvių / suinteresuotų asmenų bus atsiklausiama, ar sutinka, kad klausimai būtų nagrinėjami ir sprendimai priimami jiems nedalyvaujant. Nesutikus, klausimai įprasta tvarka bus svarstomi pasibaigus karantinui, o karantino pratęsimo atveju – įdiegus technines priemones posėdyje dalyvaujant nuotoliniu būdu.

Primename, kad LR Vyriausybės nutarimu paskelbus karantiną, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje.

Daugiau informacijos apie VERT funkcijų vykdymą karantino metu rasite čia.

Kitos naujienos