AM 2020-03-19 pranešimas. Šilumos tiekimo įmonėms modernizuoti – subsidijos iš Klimato kaitos programos

2020-03-20

Centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms iš Klimato kaitos programos aplinkos ministro įsakymu skirtas finansavimas įrangai modernizuoti, absorbciniams šilumos siurbliams diegti ir atsinaujinantiems energijos (saulės energijos) ištekliams panaudoti.

Daugiau apie tai skaitykite pranešime.

Aplinkos ministerijos pranešimas