TAUPYKIME ŠILUMĄ SAVO NAMUOSE

2023-12-01

Šaltinis: www.elektrenuzinios.lt, 2023 m. lapkričio 30 d.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą . Susitarimų sudarymo tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia vartotojų elgseną ir įpročius.

Visą straipsnį skaitykite https://www.elektrenuzinios.lt/Pinigai,%20mokes%C4%8Diai/taupykime-siluma-savo-namuose-5374