Sutarta dėl ambicingesnių atsinaujinančių išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslų, siekiant atsisakyti ES priklausomybės nuo energijos importo iš Rusijos

2022-06-28

2022 m. birželio 28 d. LR energetikos ministerijos pranešimas.

Birželio 27 d. energetikos viceministras Albinas Zananavičius dalyvavo Liuksemburge vykusioje ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje, kurioje ES valstybių narių atstovai aptarė šiuo metu aktualiausius ES energetikos politikos klausimus. 

Taryboje siekta sutarti dėl bendrojo požiūrio dėl atsinaujinančių išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo direktyvų pasiūlymų, kurie yra „Fit for 55“ paketo dalis, taip pat patvirtinti dujų saugyklų reglamentą, aptarti derybų pažangą dėl energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekio mažinimo reglamento ir pastatų energinio naudingumo direktyvos bei aptarti energetikos situaciją karo Ukrainoje kontekste.

Po intensyvių derybų, siekiant visoms ES valstybėms narėms priimtino kompromiso, pasiektas bendrasis ES valstybių narių požiūris dėl dviejų ES teisėkūros iniciatyvų, kuriomis keliami ambicingesni energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos tikslai. Siekdamos iki 2030 metų 55 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir įgyvendinti ES tikslą iki 2050 metų tapti klimatui neutraliu kontinentu, ES valstybės narės įsipareigojo kartu sutaupyti 9 proc. energijos, palyginti su 2020 m., ir iki 2030 m. padidinti ES galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančios energijos dalį iki 40 proc. (nuo dabar užsibrėžtų 32 proc.),  taip pat sustiprinti sektoriaus nuostatas siekiant šio naujo tikslo ir sumažinti energetikos sektoriaus išmetamų emisijų kiekį.

ES Tarybai pirmininkaujanti Prancūzija taip pat pakvietė ES valstybių narių atstovus apsikeisti nuomonėmis dėl energetikos padėties karo Ukrainoje kontekste. Kreipdamasis į EK ir ES valstybių narių atstovus energetikos viceministras A. Zananavičius paragino ES valstybes nares toliau išlikti solidarias ir imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant pasirengti artėjančiam žiemos sezonui: „Negalime kartoti tų pačių klaidų, todėl privalome kuo skubiau pildyti gamtinių dujų saugyklas tam, kad ateinančią žiemą galėtume jaustis saugūs ir užtikrinti nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą savo šalių energijos vartotojams.“ 

Viceministras A. Zananavičius kvietė ES valstybes nares nepamiršti kito svarbaus klausimo, susijusio su branduoline sauga ES kaimynystėje: „Susiduriame su didelio masto neprovokuota Rusijos agresija, nukreipta prieš Ukrainą ir visą Europą, kai pasitelkiamos visos įmanomos karinės, energetinės, dezinformacinės priemonės, siekiant padaryti didžiausią įmanomą žalą mūsų visuomenėms ir ekonomikoms. Todėl negalime ignoruoti destruktyvių Rusijos veiksmų, keliančių riziką branduolinių energetikos objektų saugiam darbui ES kaimynystėje, kalbant tiek apie saugumo standartų neatitinkančią Rusijos finansuojamą Astravo branduolinę elektrinę Baltarusijoje, tiek apie karinius veiksmus, nukreiptus prieš branduolines elektrines Ukrainoje. Tai visos Europos saugumo klausimai, reikalaujantys ES valstybių narių solidarumo ir konkrečių veiksmų“, – kalbėjo viceministras.

Energetikos tarybos metu buvo taip pat pristatytos ES valstybių narių derybų dėl energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekio mažinimo reglamento ir pastatų energinio naudingumo direktyvos pažangos ataskaitos. Derybas dėl šių klausimų toliau ves Čekija, kuri nuo liepos 1 d. iš Prancūzijos perima pirmininkavimą ES Tarybai. Tarybos metu taip pat patvirtintas ES teisėkūros pasiūlymas dėl įpareigojimų ES valstybėms narėms pasiekti pakankamą gamtinių dujų saugyklų užpildymo lygį. Tai svarbus sutarimas dėl bendrų ES valstybių narių veiksmų, padėsiantis geriau pasirengti ateinančiam žiemos sezonui. 

Kitos naujienos