SupportDHC projektas – pagalba CŠT įmonėms “žaliosios” pertvarkos procese

2023-10-30

SupportDHC projektas parama greitam žemos kokybės atsinaujinančios energijos ir atliekinės šilumos technologijų diegimui Europoje (angl. Supporting a fast implementation of low-grade renewable energy or waste heat for district heating and cooling).

Per ateinančius tris dešimtmečius CŠT sektoriaus pertvarka siekiant iki 2050 m. sukurti ŠESD neutralią Europą bus ypatingas iššūkis ne tik CŠT rinkos dalyviams bet visoms susijusioms suinteresuotosioms šalims, kaip pavyzdžiui, šiame procese dalyvaujančioms valdžios institucijoms, savivaldybėms ir kt.

Pagrindiniai iššūkiai:

1.     būtinosios investicijos ir jų diegimo mastai į CŠT infrastruktūrą yra milžiniški.

2.     naujas „efektyvios CŠT sistemos“ apibrėžimas, pateiktas atnaujintoje Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 24 str., numato aiškų veiksmų planą iki 2050 m. Tam prireiks CŠT operatorių holistinio planavimo, transformuojant CŠT sistemas ir siekiant žaliojo kurso tikslų pagal direktyvos nuostatas.

3.     technologijos, pvz., žemos kokybės atsinaujinanti energija ir atliekinė šiluma, daugeliui Europos šalių CŠT operatorių yra naujovė, todėl techninės paramos poreikis daugeliui CŠT sistemų transformacijos ir investicijų planavimo procesuose yra būtinas.

Bendras projekto SupportDHC tikslas yra spręsti šiuos iššūkius remiant, skatinant žemos kokybės atsinaujinančios energijos ir atliekų šilumos diegimą CŠT sektoriuje Europoje.

Projekte numatoma aukštų temperatūrų CŠT sistemas eksploatuojančiomis įmonėms suteikti reikiamą techninę pagalbą, rengiant investicinius planus, kuriuos įgyvendinus sistema atitiktų „efektyvios CŠT sistemos“ kriterijus. Investiciniai planai turės apimti esamų potencialių AEI ir atliekinės šilumos šaltinių identifikavimą, išankstines galimybių studijas, investicijų nustatymą. 

Ši veikla bus įgyvendinta 11 pirmaujančių CŠT operatorių (angl. frontrunner cases), veikiančių šešiose Europos šalyse: Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje (Kauno ir Alytaus miestuose), Lenkijoje ir Ukrainoje. Projekto konsorciumas teiks konkrečias paslaugas šiems CŠT tiekėjams, konsultuojant techniniais, finansiniais ar organizaciniais klausimais.  

Tokios pačios veiklos tik be detalesnių skaičiavimų, vertinimų numatomos ir kitiems vėlesniame etape atrinktiems 27 CŠT operatoriams (angl. follower cases). Įgyta patirtis toliau bus skleidžiama kitoms ES šalių CŠT rinkoms, organizuojamas tiražavimas (angl. replication cases) skatinant investicijas kitose 100 įvairaus dydžio CŠT sistemose.  

Š.m. spalio 19-20 dienomis Miunchene, Vokietijoje WIP-Energy Renewables būstinėje vyko įžanginis projekto partnerių susitikimas. Susitikimo metu aptarta projekto veikla pagal numatytus darbo paketus, veiksmų eiga ir planai, kaip padėti CŠT tiekimo įmonėms jų pertvarkos procesuose. Susitikime dalyvavo LŠTA prezidentas Valdas Lukoševičius ir vyr. specialistė Ramunė Gurklienė.

Susitikimo metu dalyviai lankėsi statomoje demonstracinėje Eavor-Loop™ geoterminėje jėgainėje Miuncheno priemiestyje. Naudojant žemės energiją 4500 metrų gylyje, 8,2 MW elektros ir 64 MW šiluminės galios Eavor-Loop jėgainė aprūpins žaliąja energija šalia esančia gyvenvietę ir rajoną. Tai leis sutaupyti apie 44 000 tonų CO2 per metus. 

Daugiau apie SUPPORT DHC projektą skaitykite čia

Šis projektas (sutarties Nr. 101119914) iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos lėšomis.