ES projektas SupportDHC: Alytuje bus nagrinėjamos galimybės dar tvariau gaminti šilumos energiją

2023-10-30

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos LIFE programos lėšomis finansuojamą projektą „Parama greitam liekamosios ir atliekinės šilumos energijos technologijų diegimui Europoje” – SupportDHC (angl. Supporting a fast implementation of low-grade renewable energy or waste heat for district heating and cooling). Projekto tikslas yra padėti modernizuoti centrinio šildymo objektus bei infrastruktūrą, siekiant plačiau panaudoti liekamąją bei aplinkos energiją ir visiškai atsisakyti iškastinio kuro naudojimo šilumos gamybai.

Projektas vyks tris metus, be LŠTA dalyvauja dar 10 partnerių iš Europos šalių: Vokietijos, Austrijos, Švedijos, Danijos, Lenkijos, Italijos, Belgijos ir Ukrainos, koordinatorius – Vokietijos bendrovė WIP-Renewable Energies kartu su AGFW (Vokietijos šilumos/vėsumos tiekėjų asociacija).  Šis projektas suteiks galimybes ne tik tiesiogiai susipažinti ir perimti geriausias Europoje patirtis bei pažangiausias technologijas, bet ir padės parengti du pilotinius projektus Lietuvoje, kurie galėtų būti tiražuojami kitose šilumos tiekimo bendrovėse. 

Viena iš galimų pilotinio projekto vietų pasirinkta bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“, kurioje spalio 26 d. lankėsi LŠTA atstovai. Su įmonės vadovybe aptarti galimi technologiniai sprendimai, kuriuos detaliau galėtų išnagrinėti ir parengti išvadas bei siūlymus projekto techninio-ekspertinio konsorciumo partneriai. Diskutuota apie gilesnį išmetamų dūmų šilumos panaudojimą, apie biokogeneracinės jėgainės galios geresnį panaudojimą, apie vandens kondensato, surenkamo iš dūmų, prasmingą panaudojimą ir kitas technologines naujoves, kurios padėtų pagerinti įmonės ekonominius bei aplinkosauginius rodiklius ir sustiprintų jos konkurencines savybes šilumos ir elektros rinkose.

Alytaus šilumos tinklai turi jau gana modernų šilumos gamybos ūkį, čia veikia biokurą naudojanti kogeneracinė jėgainė, kurią įmonės specialistai pritaiko darbui vis blogėjančios kokybės biokurui. Naujausia įmonės investicija – du efektyvūs ir modernūs pikiniai vandens šildymo katilai, kurie pakeis dar sovietmečiu statytus ir jau nudėvėtus katilus PTVM ir KVGM.  Įdomus ir aktualus bendrovės sprendimas, kovojant su energetine krize, laikinai išsinuomoti geležinkelio cisternas ir jose saugoti skystojo kuro atsargas, siekiant apsidrausti nuo gamtinių dujų trūkumo ar kainų šuolio.

Alytaus centrinio šildymo sistemoje jau veikia vienas nepriklausomas šilumos gamintojas (NŠG) ir šalimai statoma nauja biokogeneracinė jėgainė, valdoma taip pat NŠG. Tai reiškia, kad didės konkurencija ir neapibrėžtumai šilumos gamybos srityje, tad įmonė ieško sprendimų technologinių procesų efektyvinimui ir optimizavimui. Be to, šilumos gamyboje dar naudojama apie 15 % iškastinio kuro, tad tikimasi, kad bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais padės rasti tiesiausius  kelius į tolimesnę pažangą ir sėkmę.        

Daugiau informacijos apie SupportDHC projektą rasite čia .

Šis projektas (sutarties Nr. 101119914) iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos lėšomis.