Šilumos tiekimo tinklų modernizavimui skirtas papildomas finansavimas iš ES Sanglaudos fondo lėšų

2019-01-21

2019 m. sausios 15 d. energetikos ministro įsakymu 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonei 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ skirta 20 mln. eur paramos lėšų:  vietoje 69,5 mln. eur padidinta iki 91 mln. eur.

Kitos naujienos