Šilumos tiekėjų ir mokslininkų susitikimas Lietuvos energetikos institute

2023-03-23

Šių metų kovo 20 dieną Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) suorganizavo susitikimą instituto bazėje, siekiant iš arčiau susipažinti su mokslininkų vykdomais darbais ir aptarti glaudesnio bendradarbiavimo galimybes inovacijų srityje. Renginyje dalyvavo didžiausių Lietuvos miestų šilumos tiekimo įmonių atstovai ir LEI vadovybė, aktualių padalinių vadovai bei mokslinių tyrimų specialistai.

Apie LEI veiklą papasakojo instituto direktorius Sigitas Rimkevičius ir direktoriaus pavaduotojas mokslui Rimantas Bakas. Pristatyta LEI kuriama kompleksinė energetinio „žaliojo“ miestelio sistema, kurioje bus integruojami įvairūs pirminės energijos šaltiniai ir technologiniai energetikos virsmų procesai.

Susitikimo dalyviai apžiūrėjo instituto laboratorijas, pabendravo su jose dirbančiais mokslininkais. Dalyvius sudomino LEI tyrimai vandenilio generavimo ir saugojimo srityje. Žinoma, kilo daug klausimų apie šio kuro perspektyvas ir praktinį vandenilio panaudojimą.

Buvo apžiūrėti instituto įrenginiai, skirti energijos apskaitos prietaisų tyrimui ir testavimui. Šioje srityje LEI turi didelį tarptautinį pripažinimą – atlieka įvairiose pasaulio šalyse kuriamų ar gaminamų matavimo prietaisų bandymus ir sertifikavimą. Pademonstruoti institute oficialiai saugomi nacionaliniai 6 fizikinių vienetų etalonai.

Praktikus sudomino jau veikiantis biologinio kuro deginimo įrenginys, kuriame naudojama „verdančio“ sluoksnio technologija. UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu LEI inicijavo projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikos išteklių technologijoms“.

Įrengtas eksperimentinis 600 kW stendas, skirtas įvairių kietojo kuro rūšių degimo tyrimams (deginti labai blogos kokybės biokurą bei agro atliekas ar jų mišinius), siekiant šilumos gamybos procesą padaryti kaip galima efektyvesnį ir mažiau teršiantį aplinką.  Jau gauti pirmieji tyrimų rezultatai.

Po apsilankymo laboratorijose šilumos tiekėjai su mokslininkais diskutavo apie tolimesnes miestų šildymo perspektyvas bei kasdieninių problemų sprendimus ir galimą LEI mokslininkų indėlį, diegiant inovacijas Lietuvos centralizuoto šildymo sektoriuje.

Prof. Algirdas Kaliatka papasakojo apie situaciją modulinių branduolinių reaktorių rinkoje. Mažos galios reaktorių diegimu centralizuoto šildymo sistemose, gaminant elektrą ir prasmingai panaudojant susidarančius didžiulius šilumos kiekius jau praktiškai užsiima Estijos ir Lenkijos energetikos įmonės. Nors kol kas daug neatsakytų klausimų, tačiau branduolinė energetika, matyt, neišvengiama atsisakant iškastinio kuro ir augant gyventojų skaičiui pasaulyje.

Dalyviai vieningai sutiko, kad praktiniam liekamosios reaktorių šilumos panaudojimui būtina miestuose turėti kuo labiau išvystytus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, kuriais pigi šiluma pasiektų kuo daugiau vartotojų.  Prieš kelias dienas LEI kartu su kitais užsienio tyrėjai pateikė paraišką finansuoti studiją iš INTERREG  programos.

Susitikimo dalyviai sutarė toliau bendradarbiauti ir ieškoti bendrų interesų atliekant mokslinius tyrimus šilumos energetikos srityje bei diegiant jų rezultatus praktinėje veikloje. Konstatuota, kad racionaliam šilumos ūkio vystymui, įvertinant pasaulyje sparčiai besikeičiančias aplinkybes, būtina veiksminga energetikos politika, prie kurios formavimo galėtų daugiau prisidėti ir Lietuvos mokslininkai.