Tarptautiniai miestų CŠT energetikos ir klimato apdovanojimai: renkamos paraiškos

2023-03-16

LŠTA informuoja, jog paskelbtas tarptautinis kvietimas teikti paraiškas Tarptautinėms miestų energetikos ir klimato premijoms gauti (angl. Global District Energy Climate Awards). Daugiau informacijos čia: https://www.districtenergyaward.org/

Šie apdovanojimai įsteigti 2009 metais, pasirašius COP15 susitarimą. Apdovanojimų tikslas – įvertinti ir pagerbti organizacijų  pastangas, iliustruojančias miestų energijos tiekimo sistemų galimybes ir jų svarbą siekiant švarios bei tvarios energetikos. Premijos skiriamos tarptautinių organizacijų atstovų sprendimu. Tarp jų – Tarptautinė energetikos agentūra, Jungtinių tautų aplinkai draugiškų miestų organizacija, Euroheat&Power, Europos ir pasaulio centralizuoto energijos tiekimo asociacijos. Premijos laureatai  atrenkami iš įvairių pasaulio vietovių, kur pastaraisiais metais pademonstruota lyderystė, įgyvendinant švarios ir tvarios energetikos sprendinius

Šiemet paraiškas galima teikti pagal 6 kategorijas:
1) New Scheme (nauja CŠT sistema) – Ši kategorija taikoma CŠT sistemoms, kurios eksploatuojamos ne ilgiau kaip 3 ir gali parodyti teigiamą energinį naudingumą ateinančių 10 metų laikotarpiu


2) Modernisation and/or Expansion (modernizavimas/plėtra)– Miestų CŠT sistemos, kur įgyvendinus modernizavimą ir/ar plėtrą, buvo pasiektas didžiausias teigiamas efektyvumo poveikis. Modernizavimo aspektai gali būti techniniai, vadybiniai ar veiklos. Plėtra gali būti vykdoma naujose teritorijose ar sektoriuose.


3) Sector Coupling (sektorių apjungimas) – Projektai, parodantys CŠT sistemų ir elektros sistemų techninę integraciją ir pasiektą sinergiją.

4) Emerging District Energy market (besiformuojanti miesto energetikos rinka) – Sėkmingai šalyje įgyvendinta ir veikianti šilumos tiekimo sistema mieste (rajone) , kuriame dar nėra nusistovėjusios miesto energetikos rinkos.

5) District Energy in Developing Countries (miestų energetika besivystančiose šalyse) – Ši kategorija skirta specialiai miestų CŠT sistemoms, kurios buvo sėkmingai įdiegtos besivystančiose šalyse, kuriose miestų energetikos rinkos yra besiformuojančios, ir gali staigiai susidurti su finansų ir aplinkosaugos problemų rizikomis.

6) ‘Out of the Box’ (ne pagal sąrašą) – Į šią kategoriją gali patekti tos organizacijos/įmonės, vykdžiusios iniciatyvas/projektus, kurie nepatenka į Global District Energy Climate Awards apdovanojimų kategorijas, tačiau turi reikšmingų naujovių, kurias įgyvendino savo miesto energetikos sektoriuje ir gali tai pagrįsti.

Paraiškas priimamos on-line pagal vieną iš minėtų kategorijų iki š.m. gegužės 25 d.

Vertinimus birželio mėnesį atliks tarptautinė atstovų komisija. Nugalėtojai bus informuoti liepos mėnesį ir pakviesti į apdovanojimų ceremoniją, kuri vyks 2023 m. lapkričio 14–15 d. Briuselyje, Belgijoje.

Priminsime, jog 2019 metais „Modernizacijos“ kategorijoje apdovanojimą gavo AB „Kauno energija“, kurios eksploatuojamoje Kauno miesto CŠT sistemoje per kelerius metus buvo radikaliai sumažintas gamtinių dujų naudojimas, o AEI padidėjo nuo 3% iki 90%. Atitinkami sumažėjo CO2 emisijos.

Kitos naujienos