Šilumos gamybos įrenginių modernizavimui 7 mln eur: paskelbtas APVA kvietimas teikti paraiškas

2019-11-15

Aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas)  „Esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. lapkričio 18 d. 8.00 val.  iki tol, kol pakaks lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas ir ne ilgiau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. 12.00 val.

Paraiškos formą rasite ČIA.

Kvietimą rasite ČIA.

Kvietimo suma: 7 mln. Eur

Pareiškėjai: CŠT įmonės ir NŠG

Finansavimo intensyvumas: 40 proc (didelėms įmonėms); 50 proc. MVĮ

Maksimalus subsidijos dydis: 1 450 000 Eur.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  ne ilgesnis kaip 36 mėn. nuo projektų finansavimo sutarties įsigaliojimo datos (gali būti pratęsiamas iki 6 mėn, jeigu pateiktas motyvuotas paaiškinimas). 

Kontaktai informacijai: 210 32 82 ( 8 602 12 640 ); 216 94 99 (8 645 71 370).

Kitos naujienos