Seimas pradeda svarstyti jūrinio vėjo energetikos plėtrai Baltijos jūroje svarbius įstatymų projektus

2020-09-30

2020 m. rugsėjo 29 d. LR Energetikos ministeirjos pranešimas

Seimas po pateikimo pritarė ir pradeda svarstyti Energetikos ministerijos parengtus įstatymų pakeitimo projektus, kuriais būtų sukurtos sąlygos vėjo energetikos Baltijos jūroje plėtrai. Numatoma, kad pirmasis jūrinio vėjo aukcionas galėtų vykti jau 2023 m.

„Lietuvos strateginiai tikslai – didinti vietinės elektros energijos gamybą ir mažinti priklausomybę nuo importo, skatinti atsinaujinančią energetiką ir daryti tai efektyviausiu būdu. Būtent jūrinis vėjas leidžia pasiekti šiuos tikslus, skelbiant atvirą ir skaidrų konkursą. Šis energijos šaltinis turi dideles perspektyvas, o Lietuva turi palankias galimybes jį plėtoti“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Įstatyme siūloma įtvirtinti paramos modelį vėjo energetikai jūroje ir jo nustatymo principus. Kaip ir kitose ES šalyse, siūloma nustatyti, kad vėjo energetikos plėtra būtų finansuojama taikant elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pirkimo–pardavimo kainos (angl. contract for difference) modelį. Projekte įtvirtintos skaidrios ir visiems rinkos dalyviams vienodos konkurso sąlygos.

Atsižvelgiant į didžiausią jūrinio vėjo energetikos patirtį turinčių šalių – Nyderlandų, Danijos, Vokietijos – praktiką, numatoma, kad už perdavimo tinklų įrengimą, prijungiant jūrinėje dalyje esančias elektrines, atsakomybė būtų suteikiama elektros perdavimo sistemos operatoriui.

700 MW vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje užtikrins iki 25 proc. metinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir sumažins elektros energijos importą.  

Lietuvos Energetikos Agentūra jau pradėjo reikalingus parengiamuosius darbus – specialiojo plano rengimą, strateginių pasekmių aplinkai vertinimą, vėjo matavimą, dugno tyrimus ir poveikio aplinkai vertinimą. Visi šie parengiamieji darbai bus užbaigti iki įstatymo projekte numatytos aukciono datos.

Jūrinio vėjo energetikos plėtra numatyta įgyvendinant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (NENS) ir Nacionaliniame energetikos ir klimato srities  (NEKS) veiksmų plane nustatytus atsinaujinančios energetikos tikslus. Jūrinio vėjo energetika ne tik padės pasiekti šiuos atsinaujinančios energetikos dalies elektros energijos gamybos didinimo tikslus, tačiau taip pat dėl jūrinio vėjo specifikos padės šiuos tikslus pasiekti vienu efektyviausių būdų. Seimui pritarus šiems projektams, ši reguliacinė aplinka taip pat turės būti suderinta su Europos Komisija dėl atitikimo valstybės pagalbos reikalavimams.

Kitos naujienos