Seminaras „Komunalinių atliekų deginimo galimybės Lietuvoje“

Data

26 birželio, 2007

Organizatorius

Kauno miesto savivaldybė, IDCED, Kauno technologijos universitetas

Vieta

Kauno miesto savivaldybės Tarybos salėje, Lietuva

2006-2007 metais Aplinkos ministerijos užsakymu Kauno technologijos universitetas atliko tiriamąjį darbą – studiją, kurios tikslas – įvertinti galimybes komunalinių atliekų deginimo galimybes Lietuvoje, gautą energiją panaudojant termofikaciniam šilumos tiekimui.
Studijoje buvo įvertinti komunalinių atliekų kiekiai visuose Lietuvos rajonuose, o taip atliekų kiekio augimo prognozės iki 2020 metų. Taip pat buvo įvertinta situacija, susidaranti dėl Europos Sąjungos direktyvų ir norminių dokumentų įgyvendinimo, tvarkant komunalines atliekas. Studijoje taip pat buvo apskaičiuotas energetinis komunalinių atliekų potencialas, kaip atskiruose Lietuvos rajonuose, taip ir apskrityse. Atliekų energetinis potencialas yra ženklus, todėl turi būti panaudotas miestų aprūpinimui energija.
Aplinkos ministerijos įpareigojimas – pristatyti Lietuvos savivaldybėms, suinteresuotoms žinyboms studijoje pateiktus tyrimų rezultatus: komunalinių atliekų kiekių įvertinimus ir prognozes, komunalinių atliekų tvarkymo užduotis (dr.G.Denafo pranešimas), o taip pat supažindinti klausytojus su komunalinių atliekų energetiniu potencialu (dr.K.Buinevičiaus pranešimas).
Studijoje siūloma komunalinių atliekų deginimo stotis statyti 3-4 regionų centruose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje arba Šiauliuose.
Seminare dalyvavo svečiai iš Vokietijos. Dr. D.Futschedschiew pristatė IDCED (Tarptautinis dialogo centras – aplinka ir plėtra) veiklą, kuri apima 7 šalis (Vokietija, Vengrija, Slovakija, Rumunija, Bulgarija, Lenkija, Lietuva).
Seminare taip pat pranešimus skaitė komunalinių atliekų deginimo specialistai iš 3-4 Vokietijos įmonių, kurie pristatys Vokietijoje naudojamas komunalinių atliekų deginimo technologijas. PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA: