Seminaras „2007 m. rengiamų studijų, susijusių su šilumos ūkio sektoriumi, aptarimas“

Data

05 liepos, 2007

Organizatorius

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vieta

Viešbutis „Crowne Plaza“ (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilniuje), Lietuva

070704_svetainen.jpg

LR Ūkio ministerijos patvirtinti 2007 metams taikomieji darbai (studijos) jau pradėti rengti. Iš 23 patvirtintų studijų, 4 tiesiogiai susijusios su šilumos ūkio sektoriumi. Pastarųjų studijų vykdymui reikalingiems duomenims surinkti apie šilumos tiekimo sistemų techninę, aplinkosauginę, ekonominę būklę studijų rengėjai parengė atitinkamus klausimynus. Seminaro metu buvo aiškinamasi apie informacijos pateikimą į klausimynuose suformuluotus klausimus.

SEMINARO MEDŽIAGA:

  1. Įžanginis žodis (660.41 KB) /Pranešėjas: Vytautas Stasiūnas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija)/
  2. Aplinkosauginių reikalavimų įtakos šilumos tiekimo įmonių rezervinio kuro kaupimui analizė ir rekomendacijos įmonėms dėl rezervinio kuro optimalaus panaudojimo (625.66 KB) /Pranešėjas: Kęstutis Buinevičius (Kauno technologijos universitetas)/
  3. Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytos kogeneracijos plėtros įtakos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių veiklos efektyvumo didinimui ir šilumos bei elektros savikainos mažinimui analizė ir rekomendacijų dėl tikslingo plėtros įgyvendinimo parengimas (445.65 KB) /Pranešėjas: Nerijus Rasburskis (UAB „Termosistemų projektai“)/
  4. Šilumos tiekimo sistemų, realizuojančių mažiau kaip 5 GWh/metus, būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę (172.44 KB)(Pranešėjai: Nerijus Rasburskis, Šarūnas Prieskinis, Ramūnas Bankauskas (UAB „Termosistemų projektai“)/
    Darbo tikslas – atlikti centralizuotos šilumos tiekimo sistemų, kurių metinė realizacija yra nuo 200 iki 5000 MWh per metus auditą. Šis darbas yra tęsinys mokslinio tiriamojo darbo Šilumos tiekimo sistemų būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę, kurį 2006 metais atliko UAB „Termosistemų projektai“. Auditas bus vykdomas pagal 2006 metais vykdytų CŠT sistemų, realizuojančių >5 000 MWh per metus, formatą.
  5. Termofikacinio vandens paruošimo šilumos tiekimo sistemose būklės analizė ir įvertinimas bei rekomendacijų dėl būklės gerinimo parengimas (679.75 KB)/Pranešėjas: Gintaras Paluckas (UAB „Ekotermijos servisas“)/

Seminare dalyvavo asmenys tiesiogiai atsakingi už šilumos tiekimą ir pastatų šildymo sistemų priežiūrą.