UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ įgyvendintas projektas „Mažeikių katilinės rekonstravimas, keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens šildymo katilus į du naujus po 8 MW nominalios galios vandens šildymo biokuro katilus“

Data

20 lapkričio, 2015

Organizatorius

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

Vieta

UAB "Mažeikių šilumos tinklai", Montuotojų g. 7, Mažeikiai, Lietuva

Projekto pradžia: 2015-04-03
Projekto pabaiga: 2015-12-21

Mažeikių katilinės rekontravimos tikslas – sumažinti gamybos sąnaudas ir atpiginti šilumos energiją vartotojams.

Projektui skirtas finansavimas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2014-03-17 d. įsakymu Nr. D1-286 „Dėl Klimato kaitos „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo", 1.2.1.2 papunkčio priemonę „Biokuro katilų įrengimas, pakeičiant nusidėvėjusius biokuro katilus naujais".

Mažeikių katilinėje buvo demontuoti garo katilas DE-25/14 Nr. 4 ir vandens šildymo katilas DE-25/14 Nr. 7, bei jų pakuros. Jų vietoje buvo sumontuoti du nauji po 8 MW vandens šildymo katilai su pagalbiniais įrenginiais. Naujai pastatytiems katilams įrengta pelenų šalinimo sistema. Biokuro sandėlyje buvo rekonstruoti biokuro transportavimo iš sandėlio į naujai įrengtus katilus ir į katilą Nr. 3 įranga. Naujai įrengti katilai pajungti prie esamo 6 MW galios kondensacinio ekonomaizerio. Taip pat buvo renovuotas biokuro sandėlis bei sutvarkytas gerbūvis.

Pagrindinė projekto įgyvendinimo nauda yra  aplinkos oro taršos sumažinimas, vietinių atsinaujinančių išteklių naudojimas, gamtinių išteklių taupymas bei aplinkos kokybės gerinimas.

Plačiau apie įgyvendintą projektą SKAITYKITE ČIA

Akimirkos iš renginio

 PB201736.JPG PB201770.JPG   PB201776.JPG
 PB201780.JPG  PB201796.JPG