UAB „Anykščių šiluma“ naujos biokuro atidarymas

Data

16 spalio, 2015

Organizatorius

UAB „Anykščių šiluma“

Vieta

Lietuva

Apie įgyvendintą projektą.
„4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų"

Projekto suma: 1,68 mln. Eur
Skirta ES parama: 0,84 mln. Eur
Statybos metai: 2014-2015

Projektui skirtas finansavimas pagal ES SF 2007-2013 m. priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai".

Projekto tikslas – gaminti ir tiekti Anykščių miesto vartotojams iš biokuro (smulkintos medienos, pjuvenų, miško kirtimo atliekų ir kt.) pagamintą šilumą, pastatant ir prie Anykščių miesto šilumos tinklų prijungiant ir eksploatuojant šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius, kurie tiektų ekonomišką, patikimą ir kokybišką šilumos energiją, mažinant iškastinio (gamtinių dujų) kuro naudojimą.

Projektas tiesiogiai atitinka Anykščių rajono savivaldybės šilumos specialųjį planą.

Projekto metu pastatytas naujas 4 MW biokuro vandens šildymo katilas su 1 MW galios konedensaciniu ekonomaizeriu esamoje įmonės bazės teritorijoje (UAB „Anykščių vynas" teritorijoje).

UAB „Anykščių šiluma" eksploatuoja 15 katilinių, iš kurių 7 katilinėse yra sumontuoti biokuro katilai viso 2,2 MW instaliuotos galios: Kavarsko (0,7 MW), Viešintų (0,32 MW), Troškūnų (0,25 MW), Kurklių (0,32 MW), Traupio (0,15 MW), Debeikių (0,25 MW), Raguvėlės (0,15 MW).
2014 m. iš biokuro pagamino apie 10,5 proc. šilumos. Didžioji dalis daugiau kaip 82 proc.buvo gaminama deginant gamtines dujas, kurios yra 3 kartus brangesnės už biokurą. Biokuro katilinės atsiradimas kurs naudą: pigins šilumą Anykščių miesto vartotojams, skatins regionų plėtrą kuriant naujas darbo vietas Lietuvos biokuro gamybos ir ruošimo pramonėje, prisidės prie strateginių Lietuvos energetikos tikslų įgyvendinimo.

Taigi, dabar bendra instaliuota biokuro katilų suminė galia su kond. ekonomaizeriais sieks apie 7,2 MW, ir tai 72 proc. padengs vidutinį iš CŠT tinklo pareikalaujamą galios poreikį šildymo sezono metu (10 MW).

 Projekto „4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų Projekto „4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų" aprašymas (91.08 KB)

Naujos biokuro katilinės atidarymo akimirkos
 PA161455.JPG  PA161475.JPG  PA161437_KK.jpg
 Renginio dalyviai buvo pakviesti į ekskursiją į Medžių lajų taką
 PA161498.JPG  PA161491.JPG  PA161502.JPG

 

Kiti renginiai