AB „Panevėžio energija“ paminėjo savo veiklos 50-ies metų jubiliejų

Data

20 rugsėjo, 2013

Organizatorius

AB „Panevėžio energija“

Vieta

Lietuva

Prieš penkiasdešimt metų įsteigtos Panevėžio regiono katilinių ir šilumos tinklų įmonės plėtrą lėmė Aukštaitijos pramonės augimas. Kuo daugiau buvo statoma stambių gamyklų, gyvenamųjų namų kvartalų, tuo sparčiau augo šilumos poreikis – lygiagrečiai plėtėsi šilumos gamybos ir tiekimo ūkis. To meto pagrindiniai darbai buvo sukoncentruoti į naujų šilumos tinklų statybą ir gamybos galingumo didinimą. Centrinio šildymo sistemos įvedimas gyvenamuosiuose namuose buvo pats didžiausias pasiekimas, realiai pakeitęs krašto žmonių gyvenimą. Įvedus centrinį šildymą gerokai palengvėjo miesto gyventojų buitis, gyvenimas tapo daug ekologiškesnis, civilizuotesnis.

Kasmet augant šilumos pareikalavimui, buvo plečiami įmonės gamybiniai pajėgumai. Prie Panevėžio šilumos tinklų įmonės prisijungė aplinkinės Aukštaitijos regiono rajoninės katilinės ir šilumos tinklai.

Plačiau apie įmonės istoriją skaitykite straipsnyje   AB "Panevėžio energija" darbo patirtis – 50 metų, kuris publikuojamas žurnalo "Šiluminė technika" 2013 m. Nr. 3(56), tiesioginė žurnalo nuoroda http://www.lsta.lt/files/Leidiniai/SILUMINE_TECHNIKA/Silumine%20technika_2013_3%2856%29.pdf

Šventinio renginio metu buvo pagerbti ir apdovanoti įmonės darbuotojai, išsiskiriantys savo iniciatyva, kūrybiškumu, sugebėjimu efektyviai dirbti, sąžiningumu ir pasišventimu savo profesijai. Apdovanojimai įteikti:
LR SEIMO PIRMININKO PADĖKOS RAŠTAI
Ritai Morozovienei, AB „Panevėžio energija" finansų direktorei
Juozui Liepiniui, AB „Panevėžio energija" statybos priežiūros inžinieriui- Andrius Dubinskas, AB „Panevėžio energija" vadovaujantysis inžinierius

LR MINISTRO PIRMININKO PADĖKOS RAŠTAI
Petrui Diksai, AB „Panevėžio energija" Technikos direktoriui
Danutei Slavinskienei, AB „Panevėžio energija" Ekonomikos skyriaus viršininkė
Svetlanai Bilkovai, AB „Panevėžio energija" Personalo skyriaus viršininkei
Algimantui Mižutavičiui, AB „Panevėžio energija" Kėdainių šilumos tinklų rajono viršininkui.

LR ENERGETIKOS MINISTRO PADĖKOS RAŠTAI
Daivai Skrupskelienei, AB „Panevėžio energija" Vyriausiojo finansininko pavaduotojai
Donatui Morkui, AB „Panevėžio energija" Technikos skyriaus viršininkui
Mindaugui Krikštanui, AB „Panevėžio energija" Gamybos ir ekologijos tarnybos viršininkui
Vyteniui Jackūnui, AB „Panevėžio energija" Gamybos ir ekologijos tarnybos vadovaujančiam inžinieriui

PASAULIO ENERGETIKOS TARYBOS LIETUVOS KOMITETO PADĖKOS RAŠTAI
Daivai Paulauskienei, AB „Panevėžio energija" atstovei spaudai
Aloyzui Stakėnui, AB „Panevėžio energija" Zarasų šilumos tinklų rajono viršininkui
Sauliui Žilinskui, AB „Panevėžio energija" Kupiškio šilumos tinklų rajono viršininkui
Mykolui Gabriūnui, AB „Panevėžio energija"Pasvalio šilumos tinklų rajono viršininkui
Raimondui Grikšeliui, AB „Panevėžio energija" Panevėžio elektrinės viršininko pavaduotojui
Rimvydui Povilavičiui, AB „Panevėžio energija" Rokiškio šilumos tinklų rajono viršininkui
Artūrui Juchnevičiui, AB „Panevėžio energija" Investicijų valdymo skyriaus viršininkui

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS TARYBOS PADĖKOS RAŠTAIS
Petrui Mickevičiui, AB „Panevėžio energija" Transporto tarnybos viršininkui
Vytautui Raziūnui, AB „Panevėžio energija" Kėdainių šilumos tinklų rajono viršininko pavaduotojui
Albertui Pociui, AB „Panevėžio energija" Kėdainių šilumos tinklų rajono vyresniajam vadybininkui
Reginai Šeškienei, AB „Panevėžio energija" Rokiškio šilumos tinklų rajono apskaitininkei-buhalterei
Raimundui Januškevičiui, AB „Panevėžio energija" Dispečerinės tarnybos dispečeriui
Zofijai Pažemeckienei, AB „Panevėžio energija" Panevėžio šilumos tinklų rajono technikei
Arvydui Kriaučiūnui, AB „Panevėžio energija" Klientų aptarnavimo tarnybos viršininko pavaduotojui
Ritai Butavičienei, AB „Panevėžio energija" Panevėžio RK-1 katilų – turbinų operatorei
Daivai Milaševičienei, AB „Panevėžio energija" Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai

LIETUVOS ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ ASOCIACIJOS PADĖKOS RAŠTAI
Rolandui Bitcheriui, AB „Panevėžio energija" Gamybos direktoriui
Ovaldui Giedraičiui, AB „Panevėžio energija" Elektrotechnikos tarnybos viršininkui
Rimvydui Ramoškai, AB „Panevėžio energija" Elektrotechnikos tarnybos vyresniajam inžinieriui
Dmitrijui Bebiakinui, AB „Panevėžio energija" Panevėžio RK-1 vyresniajam meistrui

 
Šventinės akimirkos

 20130920_171345_IMGL0228_kk.jpg  20130920_172818_IMGL0320_kk.jpg  20130920_173311_IMGL0356_kk.jpg
 20130920_173328_IMGL0361_kk.jpg  20130920_173832_IMGL0400_kk.jpg  20130920_193204_IMG_0593_kk.jpg

 

 

Kiti renginiai