5-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Atlyginimo ir skatinimo sistema“ pagal mokymo programos ciklą „Vadyba“

Data

14 vasario, 2006

Vieta

Viešojo administravimo institutas, Lietuva

Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.

Seminaro dienotvarkė

ATLYGINIMO IR SKATINIMO SISTEMA
Dėst. Rolandas Šišla, UAB „Ekonomines konsultacijos ir tyrimai“ konsultantas

2006-02-14

9.00–9.20
Lūkesčių ir problemų aptarimas. Dienotvarkės aptarimas.
9.30–10.30
Įmonės tikslai ir motyvacija. Atlyginimo ir skatinimo sistemos apibūdinimas. Sistemos vieta įmonės valdymo sistemoje ir pagrindiniai uždaviniai.Geros sistemos principai.
10.30–10.45
Kavos pertraukėlė
10.45–12.30
Atlyginimo ir skatinimo sistemos modelio veikimas ir teorinis modelio pagrindimas: sisteminis požiūris, sistema ir politika, sistemų pavyzdžiai, sistemos struktūra ir jos elementai (bazinis ir garantuotas atlyginimas, tikslai („planas“), rezultatas, rezultato įvertinimas, uždirbto atlyginimo apskaičiavimas, papildomi atlyginimo šaltiniai, mokama suma).
12.30–13.30
Pietūs
13.30–15.00
Atlyginimo ir skatinimo sistemos modelio nagrinėjimas (praktiniai sistemos veikimo pavyzdžiai). Atlyginimas ar darbo užmokesčio ir skatinimo fondas? Tikroji darbuotojo kaina. Atlygimo ir skatinimo sistemos integracija į įmonės valdymo sistemą. Atlyginimo ir skatinimo sistemos kūrimo ir įgyvendinimo projektas. Projekto etapų tikslai ir praktinės jų pasiekimo problemos. Problemų šaltiniai.
15.00–15.15
Kavos pertraukėlė
15.15–16.30
Atlyginimo ir skatinimo sistemos kūrimas. Atlyginimo ir skatinimo sistemos ir įmonės valdymo sistemos elementų ryšių sukūrimas. Kelias nuo įmonės strategijų ir strateginių tikslų iki darbuotojo. Pagrindinių sistemos elementų kūrimas (politika).