Seminaras “Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje – esama situacija ir kliūtys jos plėtrai”.

Data

06 gruodžio, 2011

Organizatorius

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA“

Vieta

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

BIO-HEAT – „Greitai augančių energetinių augalų naudojimo skatinimas Rytų Europos šalių centralizuoto šilumos tiekimo sistemose" – yra projektas, vykdomas pagal programą „Pažangi energetika – Europa" (IEE) ir bendrai finansuojamas Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios agentūros (EACI).

Šio projekto tikslas yra skatinti naudoti greitai augančius energetinius augalus (GAEA) kaip energijos šaltinį tikslinių šalių Vidurio bei Rytų Europoje (Čekijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Lietuvoje) centralizuoto šildymo tiekimo (CŠT) sistemose, siekiant nustatyti naujus regioninius GAEA išteklius CŠT verslo grandinėms.

Greitai augančių energetinių augalų panaudojimo rinkos grandinės atstovų (CŠT įmonių, ūkininkų, žemės savininkų, mokslininkų, jėgainių projektuotojų, investuotojų jėgainių statybai, politikos formuotojų ir kt.) informavimui apie projektą, 2011 m. gruodžio 6 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) kartu su Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA" suorganizavo seminarą "Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje – esama situacija ir kliūtys jos plėtrai ".

Seminaro įžanginį ir sveikinimo žodį tarė LŠTA specialistas Nerijus Jasinskas, po kurio sekė ilgas, bet labai išsamus LŠTA prezidento Vytautas Stasiūno pranešimas, kuris dalyvius supažindino su dabartine CŠT sektoriaus padėtimi, iškilusiomis problemomis bei jo vystymosi/modernizavimo perspektyvomis. Antrasis pranešimas, kurį perskaitė LŠTA specialistas Nerijus Jasinskas buvo skirtas BIO-HEAT projekto pristatymui. Susirinkusiems oficialiai buvo pristatytas BIO-HEAT projektas, pateikti pagrindiniai jo tikslai, supažindinta su dabartiniu projekto etapu bei informuota šiuo metu gautus tyrimų rezultatus.

Baigiamąjį seminaro pranešimą perskaitė LITBIOMA direktorius Aleksas Jakštas. Pranešimo pradžioje buvo pateikti duomenys apie biomasės išteklius vėliau susirinkusieji sužinojo ir apie jos panaudojimo galimybes energijos gamybai CŠT sektoriuje. Taip pat trumpai apžvelgti teisiniai Lietuvos įsipareigojimai dėl biomasės panaudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos, elektros energijos gamybai Europos Sąjungos bei šalies norminiuose dokumentuose. Pranešimo pabaigoje dalyviai išgirdo ir apie biokuro naudojimo, energijos gamybai, naudą, ir apie turimus daugiau nei pakankamus jo išteklius.

Antroji seminaro dalis, kuri vyko po pietų pertraukos, buvo skirta ekskursijai į UAB „Vilniaus energija" valdomų Vilniaus antrąją termofikacinę elektrinę (VE-2) bei Naująją Vilnią (Vilniaus miesto dalis) biokuro katilų apžiūrai. Į išvyką seminaro dalyvius lydėjo LŠTA specialistas N. Jasinskas.

Seminaro svečius maloniai priėmė katilinių atsakingi asmenys, kurie dalyviams aprodė visą techninį ūkį, pradedant nuo biokuro saugojimo aikštelių, biokuro katilų ir baigiant biokuro pelenų surinkimo rezervuarais, bei išsamiai atsakė į visus užduotus techninius, organizacinius klausimus.

Seminare skaityti pranešimai:

Seminaro dalomoji medžiaga

       PC060015.JPG
  
       Seminaro dalyviai VGTU auditorijoje
        

     
      PC060023.JPG
        Seminaro dalyviai UAB "Vilniaus energija" 
        valdomoje Vilniaus antrojoje
termofikacinėje
        elektrinėje (VE-2)
                                                                                                     

 
      PC060051.JPG 

  Seminaro dalyviai apžiūrėjo naujuosius biokuro katilus  UAB "Vilniaus energija" valdomoje Naujosios Vilnios katilinėje


      PC060053.JPG 
  
 Atvežamo biokuro svėrimas Naujosios Vilnios katilinėje
                                                                          

 

Kiti renginiai