Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priežiūros komiteto posėdis

Data

29 lapkričio, 2011

Organizatorius

LR Aplinkos ministerija

Vieta

Lietuva

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Energijos efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programos "Visagino EnerVizija" pristatymas.
  2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos naujos redakcijos patikslinto projekto pristatymas ir aptarimas.
  3. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo 2011 metais eiga ir problemos.

PRANEŠIMAI: