Europos biomasės panaudojimo kogeneracijoje konferencija 2006 (European Biomass CHP Conference 2006)

Data

23 sausio, 2006

Organizatorius

COGEN Europe

Vieta

Hotel Marriott, Briuselis, Belgija

Daugiau informacijos: http://www.cogen.org/events/European_CHP_Biomass_Conference2006.htm

Vienas iš pagrindinių ES politikos tikslų, numatytų 1997 dokumente (White Paper), du kartus padidinti atsinaujinančių energetikos išteklių dalį iki 12 % 2010 m. ES direktyva dėl elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių, įsigaliojusi nuo 2001 m., remia šį siekį, numatytdama elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalį padidinti iki 22.1% 2010. ES šalys narės šiuo metu deda visas pastangas suderinti savo nacionalinius siekius su ES tikslais.

Programa ir registracijos forma