Tarptautinė konferencija „Tvarios bioenergijos gamybos ir vartojimo skatinimas – politika, demonstravimas ir verslo sprendimai Baltijos jūros regione“

Data

25 lapkričio, 2010

Organizatorius

Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas

Vieta

Viešbutis "Europa Royale", Miško g. 11, Kaunas, Lietuva

Konferencija buvo organizuota, vykdant tarptautinį projektą "Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimo projektas", kurio pagrindinis tikslas – stiprinti tvarų, konkurencingą ir teritoriniu požiūriu integruotą Baltijos jūros regiono vystymą bioenergetikos tvaraus naudojimo srityje (daugiau apie projektą: www.bioenergypromotion.net).

Konferencijoje daug dėmesio buvo skiriama Baltijos jūros regiono šalių problemų, susijusių su Nacionalinių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių planų rengimo ir įgyvendinimo eiga, aptarimui.

Taip pat buvo nagrinėjami klausimai susiję su Europos Sąjungos politika, regioniniu bendradarbiavimu bei verslo perspektyvomis bioenergetikos srityje, skiriant ypatingą dėmesį tvarumo klausimams.

Konferencijos programa.pdf Konferencijos programa.pdf (233.13 KB)

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

1 dienos pranešimai

2 dienos pranešimai

Daugiau informacijos apie renginį rasite http://www.lei.lt/_img/_up/File/atvir/bioenerlt/index_files/Naujienos.htm

 

 

Kiti renginiai