„Nacionalinės energetikos strategijos projektas bei jame galimos keliamų tikslų įgyvendinimo pasekmės ūkio ir ekonomikos raidai“

Data

01 gruodžio, 2010

Organizatorius

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto taryba ir Ekonomikos komitetas

Vieta

LR Seimas, Lietuva

Lietuvos energetikos instituto vyriausias mokslo darbuotojas Arvydas Galinis siūlė iš ūkio raidos prognozių nustatyti galutinius energetinius poreikius: "Atsižvelgiant į šalies ūkio plėtros tendencijas ilgalaikėje perspektyvoje turime nusistatyti visą eilę energetinių scenarijų".

Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vedėjas Vaclovas Miškinis apgailestavo, kad strategijos projekte stokojama analizės, kaip numatyta investicijų našta paveiks energijos kainą vartotojams.

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

Daugiau apie šį renginį rasite LR Seimo Ekonomikos komiteto interneto svetainėje, tiesioginė nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6177&p_d=105403&p_k=1 

Kiti renginiai