Tarptautinė Lietuvos-Lenkijos konferencija „Pasiekimai ir perspektyvos Lenkijos ir Lietuvos šilumos tiekimo sektoriuje“

Data

29 birželio, 2006

Organizatorius

Lietuvos Inžinierių Sąjunga, Lenkijos Šilumos Tiekėjų Asociacija (Izba Gospodarcza´Cieplownictwo Polskie´) Ir Lietuvos Šilumos Tiekėjų Asociacija

Vieta

Vilniaus Lenkų kultūros namai, Lietuva

Konferencijos programa:

9.30-10.00 REGISTRACIJA

10.00-10.15 Įžanginis žodis Jan Andrzejewski (Lietuvos inžinierių sąjungos viceprezidentas); Boguslav Regulski I(zba Gospodarcza „Cieplownictwo polskie“ viceprezidentas), Vytautas Stasiūnas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas)

10.15-10.25 Centralizuoto šilumos tiekimo ir pastatų šildymo sistemų norminis reglamentavimas avarinėms situacijoms išvengti (Edvardas Tuomas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos direktorius)

10.25-10.45 Ekologiniai šilumos šaltiniai (Anna Edyta Gutowska Mazowiecki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie)

10.45-11.05 Šilumos ūkio kainų teisinis reguliavimas (Valdas Lukoševičius Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys)

11.05-11.30 Šilumos tiekimo sistemos darbas avarinėje situacijoje (Zygmunt Frąk MPEC Sp. zo.o. w Olsztynie)

11.30-12.00 KAVOS PERTRAUKA

12.00-12.20 Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų būklė Lietuvoje (Violeta Sasnovskaja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Šildymo ir vėdinimo katedra, doktorantė)

13.00-13.15 Šilumos ūkio pasiekimai ir problemos Lietuvoje (Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas)

12.20-13.00 Diskusijos

13.15-13.25 Baigiamasis žodis (Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas)

Kiti renginiai