Pranešimas spaudai „Naujai kuriama valstybės institucija didins šilumos tiekimo sąnaudas”

2019-02-13

Š. m. vasario 12 d. LR Seimas po svarstymų pritarė LR Vyriausybės parengtoms LR energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms, kuriomis nuo liepos 1 d. sujungiama Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) su Valstybine energetikos inspekcija (VEI). Naujoji institucija vadinsis Valstybine energetikos reguliavimo taryba (Taryba).

Prognozuojama, kad dviejų institucijų sujungimas pareikalaus apie 1,2 mln. Eur. iš valstybės biudžeto, o įstatymų pakeitimais numatytos kasmetinės Tarybos pajamos toliau bus gaunamos iš valstybės biudžeto asignavimų ir iš atskirų energetikos sektoriaus įmonių (šilumos, dujų, elektros, vandens).

2017 metais VKEKK išlaikymui iš energetikos įmonių surinkta 3 231 000 Eur (tame skaičiuje iš šilumos sektoriaus 1 767 387 Eur.). Naujai Tarybai reiks sumokėti 6 853 951 Eur. (atitinkamai iš šilumos sektoriaus 2 689 244 Eur). Centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai Tarybai privalės „sumesti“ beveik milijonu eurų daugiau nei moka dabartinei VKEKK.

Valstybės biudžeto asignavimai nedidėja ir toliau sudarys apie 3 000 000 Eur. Tai reškia, kad iki šiol apie 2 200 000 Eur. VEI išlaikymui skirdavo valstybė, bet sujungus dvi institucijas VEI išlaikymui skirtą dalį jau mokės šilumos, elektros ir dujų vartotojai tiesiogiai. Vandens tiekimo įmonėms Tarybos išlaikymo įmokos nedidės.

Energetikos įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimų priėmimą LR Seimas numatė skubos tvarka vasario 14 d.

Daugiau informacijos rasite LŠTA pranešime spaudai