Paskelbtas kvietimas teikti paaiškas mažosios biokogeneracijos plėtrai

2019-12-30

Lietuvos verslo paramos agentūra  šiandien paskelbė kvietimą Nr. 3 teikti paraiškas pagal ES SF 2014-2020 m.priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“. Paraiškos bus priimamos iki 2020 m. balandžio 20 d.
Pareiškėjai: CŠT įmonės ir NŠG
Remiama veikla: naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas, esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos įrenginiais centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW).
Kvietimo suma: 8,4 mln Eur. 
Didžiausia galima finansavimo suma projektui: 6 mln Eur. 

Daugiau informacijos:  http://lvpa.lt/lt/paraiskos/nedideles-galios-biokuro-kogeneracijos-skatinimas-nr.-3-1084