AB „Šiaulių energija“ 2019 metais mušė rekordus ir rekonstruodama šilumos perdavimo tinklus, ir tiekdama šilumą vartotojams viena mažiausių kainų Lietuvoje

2019-12-31

AB „Šiaulių energija“ džiaugiasi ir didžiuojasi besibaigiančių 2019 metų rezultatais, kurie yra įspūdingi ne tik pačios įmonės ilgametės veiklos, bet ir Šiaulių miesto kontekste, net lyginant su visų Lietuvos šilumos tiekėjų veikla. Šiemet rekonstruota daugiau nei 20 kilometrų dvigubo ilgio šilumos perdavimo tinklų už 12 mln. eurų! Šie rekonstruoti tinklai sudaro daugiau nei trečdalį viso bendrovės rekonstruotų tinklų ilgio.

AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina šių metų sausio-kovo ir spalio-gruodžio mėnesiais, t. y. pusmetį šildymo sezono metu, kuomet vartotojų šilumos poreikis būna didžiausias, buvo mažiausia tarp didmiesčių ir viena pačių mažiausių Lietuvoje.

Iš viso jau atnaujinta apie 57 kilometrus visų Šiaulių šilumos perdavimo tinklų
Gavusi dalinį Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimą, taip pat vien savo lėšomis AB „Šiaulių energija“ šiemet, kaip ir ankstesniais metais, Šiauliuose vykdė šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo projektus.

Iš viso bendrovė yra atnaujinusi apie 57 kilometrus, t. y. apie  39 procentus visų AB „Šiaulių energija“ turimų šilumos perdavimo tinklų. Vien šiemet atlikti darbai atsiėjo 12,08 mln. eurų  (iš jų planuojama ES paramos suma  – 4,47 mln. eurų).

Bendrovė atsiprašo vartotojų už nepatogumus, kuriuos jiems teko patirti dėl minėtų darbų laikinai nutraukiant karšto vandens, o šildymo sezono pradžioje – ir šilumos tiekimą. Tinklų rekonstravimas bus tęsiamas kitais metais, nes susidėvėję šilumos perdavimo tinklai turi būti atnaujinti: jų amžius siekia 30–50 metų.

Bendrovė didina energijos perdavimo ir paskirstymo efektyvumą
AB „Šiaulių energija“ šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo projektus inicijuoja, siekdama mažinti šilumos perdavimo nuostolius bendrovės valdomuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose bei didinti energijos perdavimo bei paskirstymo efektyvumą.

Seni šilumos perdavimo vamzdynai keičiami naujais poliuretanu gamykloje izoliuotais vamzdžiais. Projektų  įgyvendinimo metu taip pat atliekamas pastatų šilumos tinklo įvadų (iki pastatų šilumos punktų įvadinių sklendžių) vamzdynų keitimas.

Įgyvendinus projektus sumažėja vamzdynų avarinių gedimų (trūkimų) skaičius, nes esamų trasų amžius sąlygoja didesnę gedimų tikimybę ir neplanuotą žymiai ilgesnį šilumos tiekimo nutraukimą šilumos vartotojams, didesnes remonto ir aptarnavimo išlaidas. Rekonstravus tinklus ir sumažinus šilumos perdavimo nuostolius, taip pat sumažėja gaminamos šilumos kiekis ir aplinkos tarša degimo produktais. Paskutinis faktorius itin svarbus, prisimenant, kad Lietuva yra įsipareigojusi iki 2030 metų sumažinti CO2 emisijas 9 proc. lyginant su 2005 metais.

Ženkliai prisidedama, siekiant viso Šiaulių miesto tikslų
Tarp didesnių šiuo metu bendrovės vykdomų šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo projektų – kitų metų pradžioje planuojami baigti rekonstruoti tinklai Aukštabalio–Tilžės–Gegužių–Skalvių gatvių kvartale, taip pat tinklai Vilniaus, Radviliškio bei Vytauto–Dvaro gatvių–Kaštonų alėjos kvartaluose ir tinklai Kurtuvėnų–Kelmės–Pramonės–Liejyklos gatvių kvartale.

Kitais metais planuojama pradėti darbus, modernizuojant 4,8 kilometro ilgio tinklus Žalgirio–Ežero–S. Šalkauskio–Vilniaus gatvių kvartale bei 8 kilometrų tinklus K. Korsako–Gegužių–Dainų gatvių kvartale.

Ženkliai prisidėdama prie viso Šiaulių miesto tikslų AB „Šiaulių energija“ taip pat siekia pažangos, atsinaujinimo ir efektyvumo.

Šilumos kaina – viena mažiausių Lietuvoje ir mažiausia tarp didmiesčių
Bendrovės šilumos kaina šiemet gruodį – trečioji mažiausia tarp beveik 50-ties Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamų Lietuvos šilumos tiekėjų ir mažiausia tarp didmiesčių. Mažiausia tarp didmiesčių ji išliks ir 2020 m. sausį, kuomet sudarys 4,75 ct/kWh (su 9 proc. PVM).

Viena pačių mažiausių Lietuvoje ir mažiausia tarp didmiesčių bendrovės šilumos kaina yra jau ketvirtą mėnesį iš eilės, nuo 2019 m. spalio. 2019-aisiais, kaip ir eilę ankstesnių metų, tokia ji daugiausia buvo šildymo sezono metu, kai vartotojų šilumos poreikis būna didžiausias.

Lyginant 2020 m. sausį su 2019 m. sausiu, šilumos kaina vartotojams per metus sumažėjo 11,4 proc., 2019 m. sausį ji siekė 5,36 ct/kWh (su 9 proc. PVM).

AB „Šiaulių energija“ nuosekliai dirba, siekdama atitikti vartotojų šilumos poreikius jiems mažiausiomis sąnaudomis.

Rekonstravus šilumos perdavimo tinklus, padidėja šilumos tiekimo patikimumas, sumažėja avarijų tikimybė ir šilumos nuostoliai šilumos perdavimo sistemoje.

AB „Šialių energija” pranešimą „AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2019 METAIS MUŠĖ REKORDUS IR REKONSTRUODAMA ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLUS, IR TIEKDAMA ŠILUMĄ VARTOTOJAMS VIENA MAŽIAUSIŲ KAINŲ LIETUVOJE” taip pat rasite bendrovės interneto svetainėje www.senergija.lt, tiesioginė nuoroda https://www.senergija.lt/Naujienos/AB-Siauliu-energija-2019-metais-muse-rekordus-ir-rekonstruodama-silumos-perdavimo-tinklus-ir-tiekdama-siluma-vartotojams-viena-maziausiu-kainu-Lietuvoje.