Pakeistas šilumos sektoriaus lyginamosios analizės aprašas

2020-09-18

2020-09-17 d. vykusio posėdžio metu VERT patvirtino Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:
• Aprašo nuostatos ir principai dėl apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo suvienodinti su Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, siekiant užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą;
• stambinami pavieniai lyginamųjų kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų rodikliai (pvz., sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos bei vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui). Pastoviųjų sąnaudų rodikliai bus vertinami suminiam ekonominiam efektyvumui apskaičiuoti, t. y. šie rodikliai bus vertinami kartu, atitinkamai keičiant jų skaičiavimo principus. Taip siekiama skatinti ūkio subjektus siekti geriausio suminio ekonominio rezultato;
• atsisakoma kainodaroje nebenaudojamų šilumos nuostolių ir vidutinio darbo užmokesčio lyginamųjų rodiklių;

VERT atkreipė dėmesį, kad šiuo pakeitimu atliekami tik neatidėlioti Aprašo pakeitimai, būtini sklandžiam einamųjų lyginamųjų rodiklių skaičiavimui už 2019 m. ir susiję su šiuo metu rengiamų teisės aktų pakeitimais. Ateityje Aprašas bus toliau tobulinamas.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-09-17 posėdžio medžiaga galite ČIA.