VERT pakartotinai įvertino 3 šilumos tiekimo įmonių finansinį pajėgumą

2020-09-18

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), pakartotinai įvertinusi UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”, UAB „Pakruojo šiluma” ir AB „Prienų šilumos tinklai” finansinį pajėgumą (2020 m, I pusm.), konstatavo, visų 3 šilumos tiekėjų finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

VERT šių šilumos tiekėjų išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą atliko nustačiusi, kad 2019 m. jų rodikliai buvo nepakankami reguliuojamai veiklai vykdyti: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”, UAB „Pakruojo šiluma” ir AB „Prienų šilumos tinklai” finansinio pajėgumo rodiklis buvo žemesnis nei VERT nustatyta žemutinė reikšmė (1,68).

VERT šilumos tiekimo įmonių finansinio pajėgumo vertinimą atlieka kasmet, siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija bei karštu vandeniu.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-09-17 posėdžio medžiaga galite ČIA.