Nuotolinis seminaras „Kaip įsteigti ir valdyti energijos vartojimo efektyvumo fondą?“

Data

07 gruodžio, 2021

Vieta

Nuotoliniu būdu

2021 m. gruodžio 7 d. vyks projekto ENSMOV nuotolinis seminaras „Kaip įsteigti ir valdyti energijos vartojimo efektyvumo fondą?“

Projektas „ENSMOV“ – pagal Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnį vykdomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir tikrinimo gerinimas (anglų kalba „Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the Energy Efficiency Directive“).
Daugiau informacijos (anglų kalba) pateikta projekto „ENSMOV“ brošiūroje ir interneto svetainėje).

Registracijos į seminarą nuoroda – Registration link

Seminaras vyks Gruodžio 7 d.

Seminaro trukmė: 2 val.

Seminaro programa

14:00 – 14:15 Įvadas į ENSMOV projektą ir temos apžvalga: energijos vartojimo efektyvumo finansavimas

14:15 – 15:05 Esamų fondų pristatymai: Kroatija, Ispanija, Italija

15:05 – 15:25 Fondo steigimo žingsniai – Rumunijos atvejis

15:25 Klausimai ir atsakymai, apibendrinimas