Valstybė raginama atsižvelgti į aukščiausių ES pareigūnų raginimus

2008-06-09

„Jau ne vienerius metus dedame visas pastangas siekdami atkreipti Lietuvos pareigūnų dėmesį į svarbiausias šalies energetinio ūkio problemas – priklausomybę nuo drastiškai brangstančių importuojamų gamtinių dujų ir šilumos energijos švaistymą pasenusiuose daugiabučiuose namuose, tačiau nebuvome išgirsti. Tikimės, kad bus išgirstas ES atstovų raginimas ir Lietuvos energetikos problemos bus pradėtos spręsti ne tik žodžiais, bet ir ryžtingais veiksmais", – sakė LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas.

Faktą, kad šios ūkio problemos yra ypač opios, patvirtino Europos Komisijos vicepirmininkės Margot Wallstrom raginimas Lietuvoje skatinti energijos taupymą, veiksmingą naudojimą ir atsinaujinančius energijos šaltinius.

Pareigūnė davė suprasti, kad Europos Komisija šias priemones mato kaip vienintelį kelią, kuriuo žengdama Lietuva gali išsigelbėti nuo didžiųjų valstybių energetinės priklausomybės. Anot V. Stasiūno, akivaizdu, kad išsakytų priemonių įgyvendinimas šiuo metu tampa svarbiausiais visos mūsų valstybės uždaviniais.

„Dar kartą patvirtiname, kad esame visomis jėgomis pasiryžę prisidėti prie strateginių šalies energetinio ūkio tikslų įgyvendinimo. Siūlome savo ilgametę patirtį ir įdirbį plečiant alternatyvaus gamtinėms dujoms biokuro rinką – diegiant naujas biokuro katilines ir rekonstruojant senąsias", – teigė LITBIOMA prezidentas Remigijus Lapinskas.

Anot jo, būtina efektyviau naudoti ir Lietuvos medienos atliekų resursus – skatinti medienos granulėmis kūrenamų katilinių diegimą privačiuose ūkiuose. LITBIOMA taip pat ragina investuoti į naujų biomasės resursų plėtrą – diegti šiaudais, kurių resursai Lietuvoje kol kas mažai naudojami, kūrenamas katilines.

„Ypač svarbus žingsnis siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės nuo dujų – komunalinių atliekų naudojimas šilumos energijos gamyboje. Reikalaujame, kad būtų pradėti vykdyti šalies energetikos strateginiuose dokumentuose numatyti tikslai diegti komunalinių atliekų deginimo gamyklas", – sakė V. Stasiūnas.

Anot LR daugiabučių namų savininkų bendrijų federacija – Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidento Juozo Antanaičio, būtina imtis visų įmanomų priemonių pasenusių daugiabučių namų, kurie yra pagrindinė šilumos energijos švaistymo problema, renovacijai. „Drastiškai brangstant kurui ir kylant šilumos energijos kainoms, šios problemos sprendimas yra neišvengiamas. Pasenusių daugiabučių modernizavimo klausimas privalo būti sprendžiamas valstybiniu mastu", – teigė J. Antanaitis.

080609 d. LITBIOMA, LMSA, DNSB, LSTA kreipimasis.doc 080609 d. LITBIOMA, LMSA, DNSB, LSTA kreipimasis.doc (2.92 MB