Valdas Lukoševičius. Kova dėl šilumos ūkio – visos priemonės pateisinamos

2018-11-21

Prasidėjo naujas vajus Lietuvos energetikoje – mėginimas perimti šilumos gamybą iš savivaldybių įmonių. Vėl naudojami jau daug kartų girdėti lozungai: „konkurencija prieš monopolistus". Tačiau nepriklausomų šilumos gamintojų pastangos – padedant kai kurioms valstybės įstaigoms – perimti šilumos gamybą ir, įvedus laukinę konkurenciją, suskaldyti šilumos tiekimo sistemą į gabalus, šilumos ūkį veda visiškai priešinga kryptimi, nei eina labiau civilizuotos šioje srityje šalys. Tokie procesai neatitinka Lietuvos šilumos vartotojų interesų. Bet ar tai kam nors rūpi?

LŠTA parengtą straipsnį "Valdas Lukoševičius. Kova dėl šilumos ūkio – visos priemonės pateisinamos" rasite interneto portale www.delfi.lt, tiesioginė nuoroda https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/valdas-lukosevicius-kova-del-silumos-ukio-visos-priemones-pateisinamos.d?id=79638965