Tarptautinio projekto “Europos centralizuoto šilumos tiekimo tobulinimas” (angl. “Upgrading the performance of district heating networks in Europe — Upgrade DH”) partnerių susitikimas Vilniuje

2018-10-10

Primename, kad Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) ir UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"  yra tarptautinio projekto, vykdomo pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „HORIZON 2020", partneriai. Šis projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą "Horizontas 2020" (angl. HORIZON 2020). Projekto trukmė 3 metai. Iš viso projekte dalyvauja 11 partnerių, o pagrindinis organizatorius Vokietijos kompanija „WIP Renewable Energies".

 Vilniuje vykusiame projekto partnerių susitikime buvo aptarinėjama:
* Geros praktikos pavyzdžių lankstinuko rengimas;
* Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų tobulinimo, techninių ir netechninių metodų vadovas;
* Projekto finansinių ir kitų ataskaitų rengimas;
* Kiekvienas partneris pristatė savo šalies atrinktus demonstracinius projektus;
* Bosnijos ir Hercegovinos atstovai pristatė sekančio partnerių susitikimų jų šalyje trumpą programą.

Partnerių darbinio pasitarimo akimirkos

IMG_1857.jpg

 

 IMG_1859.jpg

 

 IMG_1861.jpg

IMG_1863.jpg

 

Susitikimo dalyviai lankėsi Šalčininkuose, kur su vietos savivaldybės atstovais aptarė UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" problemas ir ekonominę situaciją. Svečiai apžiūrėjo pagrindinę katilinę, domėjosi naudojama įranga ir jos charakteristikomis.

Šio projekto esmė – pasikeisti teigiama patirtimi, pritaikant ją esamų centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų tobulinimui ir sukuriant demonstracinius projektus. Šalčininkų šilumos tinklų specifika – eilė mažų miestelių šildomų biokuru, kuris brangsta ir atitinkamai auga bendroji šilumos tiekimo kaina. Numatoma, kad Šalčininkų savivaldybės mažosioms CŠT sistemoms bus ieškoma tipinių sprendimų, siekiant integruoti saulės ir aplinkos energiją su šilumos akumuliacija ar pan., taip sumažinant bendruosius šilumos tiekimo kaštus.

 DSC00301.JPG.png

Projekto dalyviai lankėsi Jašiūnų
dvaro sodybos rūmuose.

 DSC00328.JPG.png

Partneriai lankosi UAB "Šalčininkų
šilumos tinklai" pagrindinėje katilinėje 

 DSC00320.JPG.png

UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"
pagrindinėje katilinėje

 DSC00314.JPG.png

UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"
pagrindinėje katilinėje 

 DSC00337.JPG.png

UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"
pagrindinėje katilinėje

 

 

Tarp projekto dalyvių yra bendrovių, kurios turi sukaupę didelę patirtį planuojant tokias sistemas kitose šalyse ir tikimasi pritaikyti turimas žinias Lietuvoje. Techniniai ir ekonominiai skaičavimų rezultatai galėtų būti adaptuojami ir kitose Lietuvos CŠT sistemose.

Projekte, kaip teigiamas pavyzdys, vertinamas labai spartus gamtinių dujų pakeitimas atsinaujinančiu biokuru Lietuvos CŠT sektoriuje. Susitikimo dalyviams buvo pateikta informacija apie reguliavimo bei kainodaros skatinamuosius instrumentus ir valstybės paramos priemones, kurie buvo ir tebėra taikomi motyvuojant plėsti atsinaujinančių išeklių naudojimą Lietuvos energetikoje. Projekto dalyviai lankėsi Vilniaus šilumos tinklų elektrinėje Nr. 2, kur susipažino su čia naudojama biokuro technologija šilumos ir elektros gamyboje.

Vilniaus šilumos tinklų elektrinė Nr. 2 

 DSC00380.JPG.png

 DSC00360.JPG.png

 DSC00384.JPG.png  DSC00361.JPG.png

Keli projekto dalyviai lankėsi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje, kur pasikeista nuomonėmis apie centralizuoto energijos tiekimo vystymąsi, apie naujausias technologijas bei iššūkius, su kuriais susiduriama įvairiose valstybėse. Susitikimo dalyviai aptarė tolimesnius veiksmus, įgyvendinant projektą.