INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS NORMŲ TAIKYMO

2008-04-04

Šildymo sezono pabaigą pasirenką patys šilumos vartotojai:

Visi šilumos vartotojai (t. sk. ir daugiabučių namų gyventojai), laikantis Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo 13 str. nuostatų, turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais. Šilumos vartotojai turi teisę baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų skelbiama šildymo sezono pabaiga:

<…>
13 straipsnis. Šilumos tiekimo sezoniškumas
1. Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.
2. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą ūkio ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.
3. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.
<…>

Šildymo sezono pabaigą skelbia savivaldybės:

Lietuvoje vidutinei lauko oro temperatūrai tris paras iš eilės esant aukštesnei už +10 C, savivaldybės institucijos skelbia šildymo sezono pabaigą savivaldybių institucijų patvirtintuose sąrašuose numatytoms įstaigoms (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 33, 35 punktai (V.Ž., 2003, Nr. 70-3193; 2004, Nr. 115-4314; 2007, Nr. 68-2694).).

Kitos naujienos