LŠTA vadovai susitiko su Valstybinių miškų urėdijos Varėnos padalinio atstovais

2018-07-10

shutterstock_60822307.jpgValstybinių miškų urėdijos Varėnos padalinys (jungiamas su Valkininkų padaliniu) vienas didžiausių Lietuvoje, kuris ruošia bei parduoda biokurą tiesiogiai šilumos tiekėjams. Tuo tarpu dauguma kitų padalinių ruošia tik biokuro žaliavą, kurią parduoda biokuro tiekėjams ir perpardavinėtojams. Pastaruoju metu privalomai Baltpool biržoje perkamas biokuras reikšmingai brangsta ir tai kelia nerimą šilumos tiekėjams, kadangi jau ateinančio šildymo sezono metu, nepasikeitus situacijai, gresia ir šilumos kainų augimas.

LŠTA tarybos pirmininkas Mantas Burokas ir prezidentas Valdas Lukoševičius, susitikę su miškininkais, aiškinosi priežastis, kodėl dauguma valstybinių miškininkų nenori tiekti paruošto ir didesnę pridėtinę vertę turinčio biokuro, o mieliau parduoda pirminę žaliavą privatiems subjektams, kurie turi visišką laisvę formuoti kainas, o kurą eskportuoti, kaupti ar panaudoti kitaip. Įvertinant, kad Lietuvos CŠT sektorius šilumos gamybai naudoja beveik 70 % biologinio kuro, o pradėjus veikti naujai Vilniaus kogeneracinei elektrinei bei kitoms dabar statomoms katilinėms, šis poreikis dar išaugs, biokuro įsigijimo sąlygos tampa labai aktualus faktorius, lemiantis galutines šilumos kainas vartotojams.

Baltpool biržos duomenimis, pastaruoju metu valstybinių miškų urėdijos padaliniai patiekia tik apie 2 % viso galutinai paruošto biokuro, tad ir įtakos biokuro kainų lygiui, iš esmės nedaro. Valstybiniai miškai sudaro didesnę dalį Lietuvoje, tad didelio mąsto galutinio biokuro ruoša ir pardavimas su protinga pelno marža energetikos įmonėms būtų biokuro ir atitinkamai šilumos kainų stabilumo garantas. Susitikimo dalyviai diskutavo, kokių priemonių reikia, kad valstybiniai miškininkai aktyviau įsitrauktų į biokuro ruošą ir realiai lemtų jo kainų lygį Lietuvos rinkoje.

Pažymėtina, kad centralizuotas aprūpinimas šiluma lemia ne tik daugumos gyventojų komunalinių išlaidų dydį, bet ir biudžetinių įstaigų išlaikymo kaštus, socialinės paramos apimtis ir pan. Todėl stabilus biokuro tiekimas ekonomiškai pagrįstomis kainomis turėtų būti ir valstybės įstaigų rūpestis. LŠTA vadovai planuoja artimiausiu laiku šiuos klausimus aptarti su atsakingais valdininkais ir politikais.

Kitos naujienos