LŠTA: ar šildymo sezonas baigtas ne per anksti?

2018-04-26

Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacija (LŠTA) primena, kad gyventojai gali pradėti ir baigti šildymo sezoną
savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia
galimybe visi vartotojai baigia šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą
grafiką. Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai)
ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai organizuoja
daugiabučių namų gyventojų sprendimų priėmimą dėl galimybės šildymą nutraukti jų
nuožiūra – t.y. kitu laiku nei savivaldybės patvirtinta šildymo sezono pabaiga.
Apie priimtą sprendimą pranešama šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2
darbo dienas sprendimą įgyvendina.

Visos šilumos tiekimo įmonės užtikrina
nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų
įvadų ištisus metus, išskyrus tuos trumpalaikius atvejus, kai vykdomi šilumos
tiekimo tinklų remontai arba hidrauliniai bandymai. Todėl šilumos vartotojai
turi realią galimybę, bet kada naudotis šildymo paslauga. Pažymėtina, kad
pasibaigus oficialiam šildymo sezonui, savivaldybės neskiria kompensacijų už sunaudotą
šiluminę energiją.

LŠTA ragina valstybės
institucijas priimti visus reikiamus teisės aktų pakeitimus ir sudaryti sąlygas
gyventojams patiems ir lanksčiai reguliuoti šilumos vartojimą savo pastatuose
ir butuose, nepriklausomai nuo savivaldybių institucijų sprendimų.

Kitos naujienos