Ūkio ministras pabrėžė Lietuvos siekį plėtoti pirminių energijos šaltinių įvairovę ir sparčiai didinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą

2008-03-13

Pasak V. Navicko, atsinaujinančių energijos išteklių vaidmuo išauga, sprendžiant globalią klimato kaitos problemą. 

„Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas yra ypač svarbus mažinant aplinkos taršą bei gerinant oro kokybę ir taip siekiant išvengti žalingo poveikio žmonių sveikatai, jų darbingumui", – pažymėjo jis. Ministro teigimu, vienas iš šios problemos sprendimo būdų yra antros kartos biodegalų gamybos skatinimas ir siekis, kad jie artimiausioje ateityje taptų konkurencinga degalų rūšimi rinkoje. 

Ministras atkreipė dėmesį, kad atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas sukuria papildomų darbo vietų ir taip didina užimtumą, spartina mokslinę raidą bei prisideda prie ekonominio šalies augimo. Pasak V. Navicko, atsinaujinantys energijos ištekliai svarbūs ir Lietuvos žemės ūkio plėtrai, nes energetinių augalų auginimas leidžia išnaudoti ariamus žemės plotus. Taip kuriama pridėtinė žemės ūkio vertė ir papildomos darbo vietos šiame sektoriuje. 

V. Navickas teigė, kad Lietuva pasisako už investicijų į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo technologijų plėtros didinimą. „Taip pat labai svarbus visuomenės švietimas globalinių problemų bei atsinaujinančių energijos išteklių naudos klausimais", – pabrėžė jis.

Nacionalinėje energetikos strategijoje Lietuva įsipareigojo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame šalies pirminės energijos balanse 2025 m. padidinti ne mažiau kaip iki 20 proc. 

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas Lietuvoje tolygiai auga. Nuo 1999 iki 2006 m. jų sunaudojimas padidėjo 22 proc. ir 2006 m. šie ištekliai sudarė 9,2 proc. pirminės energijos balanso. Sparčiausia Lietuvoje auga biodegalų suvartojimas – palyginti su 2006 m., pernai biodegalų suvartojimas beveik padvigubėjo. Praėjusiais metais, palyginti su 2006 m., elektros gamyba iš vėjo energijos padidėjo beveik 8 kartus. 2-3 procentiniais punktais kasmet auga ir biomasės naudojimas, ypač šilumos sektoriuje.  

Konferencijoje dalyvavo ir JAV prezidentas Džordžas Bušas (George Bush). Trumpo pokalbio su ūkio ministru V.Navicku metu jis pasakė puikiai prisimenantis savo vizitą Lietuvoje, kuris jam paliko gilų įspūdį. 

Kovo 4-6 dienomis vykstančioje tarptautinėje konferencijoje dalyvauja atstovai iš daugiau kaip 70 valstybių. Renginio dalyviai diskutuoja apie ekonominius ir gamtosauginius atsinaujinančios energijos pranašumus, aptaria atsinaujinančios energijos politiką ir finansavimo iniciatyvas bei kt.

Ūkio ministras Vytas Navickas ir JAV komercijos departamento vice-sekretorius Tarptautinio verslo reikalams Kristoferis A. Padila (Christopher A. Padilla)(foto tituliniame)

Ūkio ministras Vytas Navickas ir JAV Energetikos departamento sekretorius Badas Olbraitas (Bud Albright)

Informacijos šaltinis: LR Ūkio ministerijos interneto svetainė www.ukmin.lt 

Kitos naujienos