Pasikeitė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovai

2018-03-12

 
Nauja_taryba.jpg

LŠTA taryba.
Iš kairės: Artūr Danulevič (UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ direktorius),
Antanas Katinas (AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius), Jonas Jurkus
(UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ direktorius), Mantas Burokas (AB „Vilniaus
šilumos tinklai“ generalinis direktorius, LŠTA Tarybos pirmininkas), Gintaras
Diržauskas (UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktorius), Česlovas Kasputis (AB
„Šiaulių energija“ generalinis direktorius), Petras Diksa (AB „Panevėžio
energija“ generalinis direktorius), Rimantas Bakas (AB „Kauno energija“
generalinis direktorius), Rimantas Germanas (UAB "Litesko" komercijos direktorius (nuotraukoje nėra))

Ataskaitinis.jpg

 

Šilumos tiekimo
įmonių vadovai ir atstovai LŠTA 2018-03-09 d. visuotiniame ataskaitiniame narių
susirinkime

 Tapęs
asociacijos Tarybos pirmininku, M. Burokas žada reikšmingų pokyčių
organizacijoje.

„Šilumos ūkis šiuo metu išgyvena
transformacijas. Siekiant efektyviai įgyvendinti būsimus Nacionalinės
energetikos strategijos tikslus, būtina nedelsiant imtis ryžtingų darbų ir
pokyčių. Šie pokyčiai būtini reguliavimo aplinkoje, energijos efektyvumo
srityje. Todėl sieksime, kad šių klausimų sprendimas prisidėtų prie efektyvesnio
šilumos ūkio valdymo, Europos Sąjungos finansavimo galimybių panaudojimo ir
geresnių sąlygų šilumos vartotojams kūrimo. Manau, kad LŠTA turi dideles
galimybes siekiant šių tikslų, pasitelkdama geriausias praktikas ir
inicijuodama teisės aktų ir veiklos reguliavimo pokyčius, kurie leistų greičiau
pasiekti teigiamų rezultatų. Jei norime kurti pažangių ir pasitikėjimo vertų
šilumos energetikų įvaizdį, turime aktyviai ir konstruktyviai bendradarbiauti
su valdžios institucijomis, atvirai bendrauti su visuomene ir prisidėti prie
bendro šalies energetikos vystymo“, – sako LŠTA Tarybos pirmininkas Mantas
Burokas.

Pasak
LŠTA prezidento dr. Valdo Lukoševičiaus, šildymo kokybė ir išlaidos yra labai
svarbūs šalies žmonėms Lietuvos klimato sąlygomis. LŠTA turėtų apjungti atskirų
įmonių pastangas, siekdama patikimo ir efektyvaus šilumos tiekimo. Tuo tikslu
mūsų asociacija teiks pagalbą ir skatins Lietuvos šilumos tiekėjus perimti
pažangų kitų šalių patirtį, diegti naujoves ir siekti, kad centralizuota energijos
gamyba ir tiekimas tarnautų jos vartotojams, kad tai būtų patrauklus aprūpinimo
šiluma būdas, bet ne pasipelnymo sritis. „Nors šildymo išlaidos pastaraisiais
metais sumažėjo, tačiau infrastruktūrą reikia priderinti prie naujų šilumos
poreikių, įgyvendinti aplinkosaugos priemones, žmonėms turi būti suteikta teisė
patiems reguliuoti energijos vartojimą ir pan. Taigi, asociacijos laukia daug
darbų siekiant tolimesnės pažangos šilumos ūkyje“, – sako naujasis LŠTA
prezidentas.
 

 

Išsamus naujo asociacijos prezidento dr. Valdo Lukoševičiaus darbo patirties ir kvalifikacijos aprašymas Išsamus naujo asociacijos prezidento dr. Valdo Lukoševičiaus darbo patirties ir kvalifikacijos aprašymas (124.94 KB)