KREIPIMASIS Į ŠILUMOS TIEKĖJŲ BENDRUOMENĘ

2018-03-22

Labai svarbu suprasti, kad išsaugotos ir modernizuojamos Lietuvoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemos yra labai vertinga energetinė infrastruktūra, kuri atšiauraus klimato sąlygomis padeda gyventojams be rūpesčių šildyti savo patalpas, turėti karštą vandenį ir kvėpuoti oru, kurio neteršia šalimais iš kamino besiverčiantys dūmai. Kartu tai padeda prasmingai ir švariai sunaikinti miestų atliekas, efektyviai gaminti elektrą, utilizuoti išmetamą į aplinką šilumą ir panašiai. Prie to reikšmingai prisidėjo ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, kuriai vadovavo ilgametis prezidentas Vytautas Stasiūnas.       

Sekant pažangiųjų Skandinavijos ir kitų šalių pavyzdžiu, tolimesnis centralizuoto šilumos tiekimo sistemų vystymas turėtų būti siejamas su bendru visos šilumos tiekimo grandinės tobulinimu, turi būti toliau didinamas energetinis ir ekonominis efektyvumas, prisitaikoma prie renovacijos poveikio, atsižvelgiama  į pastatų naujus energetinius standartus, vartotojų poreikius ir t. t. Atnaujinant tiek išorines, tiek ir vidines pastatų inžinerines sistemas reikia siekti, kad mūsų vartotojai jaustųsi patenkinti centralizuotu energijos aprūpinimu, o dėl to plėstųsi teikiamų paslaugų rinka ir jų spektras. Reikia pradėti kurti kompleksines energetines sistemas, kurių pagalba būtų tiekiama ne tik šiluma, bet ir vėsuma, surenkama iš vartotojų perteklinė šiluma, kartu generuojama elektra ir t. t. Atliekinės, perteklinės ar saulės energijos centralizuotas panaudojimas ją surenkant, akumuliuojant ir panaudojant šaltuoju laikotarpiu jau tampa įprasta praktika mūsų kaimyninėse šalyse. Išmanieji šilumos tinklai, individuali apskaita ir reguliavimas, galimybė „atiduoti“ perteklinę šilumą motyvuoja vartotojus rinktis centralizuoto energijos tiekimo paslaugas. Kad eiti pažangos keliu būtini ne tik inžineriniai sprendimai ir investicijos, bet ir politikų bei valdininkų supratimas, kuris padėtų sukurti tam palankią reguliacinę aplinką. Visa tai – nauji uždaviniai LŠTA komandai, kuri turės padėti ne tik spręsti einamuosius uždavinius, bet ir tiesti naujus kelius tolimesniam šilumos ūkio vystymui.    

Pradėdami naują LŠTA veiklos etapą kviečiame visus, kurie neabejingi Lietuvos šilumos ūkio būklei ir jo ateičiai, drąsiai atsiliepti ir teikti savo nuomonę ar pasiūlymus asociacijai ar tiesiogiai jos vadovams, kaip galėtume padėti spręsti dabartines problemas ir pagerinti centralizuoto šildymo patrauklumą, kokiomis kryptimis turėtų būti vystoma ši ūkio sritis, kokių sprendimų tikitės iš valdžios įstaigų, kaip pakelti šilumos įmonėse dirbančių darbuotojų kvalifikaciją, kokių kompetencijų trūksta ir kokių mokymų reikėtų ir t. t. Mūsų sektoriuje dirbantys žmonės turi jausti, kad dirba labai atsakingą ir prasmingą darbą, už kurį turi būti deramai atlyginama.

Kaip ir kokiomis priemonėmis visa tai galėtume pasiekti? Kviečiame atviram ir dalykiškam bendravimui, nes tai mūsų bendras tikslas. Būsime dėkingi, jeigu pateiksite savo nuomonę iki balandžio 15 dienos, kai planuojame baigti rengti LŠTA tolimesnės veiklos kryptis. Žinoma, konstruktyvių pasiūlymų ar nuomonių lauksime bet kuriuo laiku.

Pagarbiai,

LŠTA Tarybos pirmininkas Mantas Burokas (mantas.burokas@chc.lt)
LŠTA prezidentas Valdas Lukoševičius (valdas.lukosevicius@lsta.lt)
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (info@lsta.lt)