Noreikiškių kogeneracinės jėgainės atidarymas

2005-10-06

Šių metų spalio 6 d. įvyko AB „Kauno energija“ Noreikiškių kogeneracinės jėgainės atidarymas.
Noreikiškių kogeneracinė jėgainė – pirmoji tokio tipo jėgainė šilumos tiekimo įmonėse Lietuvoje, naudojanti biodujas. Šis projektas atitinka Lietuvos energetikos tikslus ir padeda įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvos 2001/77/EC reikalavimus – 2010 metais energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalis bendrame balanse turi sudaryti 12%, o šalies elektros energijos balanse – 22,1%. Projektas buvo dalinai subsidijuojamas iš LAAIF. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2004 m. III ketvirtyje pagal UAB „Manfula“ paruoštą projektą.

 • Projekto diskontuotas atipirkimo laikas 4,2 metų.
 • Elektros energija pradėta tiekti į tinklą 2005 m. liepos 15 d.
 • Pagrindiniai jėgainės įrenginiai – kogeneratoriai Cento T 150SP BIO (5 vnt.) pagaminti firmoje TEDOM (Čekija).
 • Pagrindinis kuras – biodujos, tiekiamos iš UAB „Kauno vandenys“ vandenvalos įrenginių.
 • Projektinė metinė elektros energijos gamyba 5,7 mln kWh
 • Jėgainės jėgos ir valdymo įrenginiai per 10/0,4 kV transformatorinę sujungti su 10 kV išėjimu į akcinės bendrovės „VST“ skirstomuosius tinklus.
 • Pagaminta elektros energija naudojama savoms reikmėms (apie 0,7 mln kWh), o likutinė parduodama į tinklą (iki 5 mln kWh)
 • Parduodamos AB „VST“ elektros energijos kaina – 20 ct/kWh
 • Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta „žalioji“ šiluminė energija tiekiama Noreikiškių gyvenvietės gyventojams, Žemės ūkio universiteto vartotojams, Jėgainės galingumas pilnai padengia vartotojų karšto vandens poreikius ir iki 25% vidutinių šildymo poreikių

Jėgainės techniniai parametrai:

 • Elektros energijos generavimo galingumas 750 kW (150*5=750)
 • Šilumos gamybos galingumas 1050 kW (210*5=1050)
Parametrai Mat.vnt. Per valandą Per metus
Projektinė elektros energijos gamyba nominaliu galingumu (7600 val/metus) kWh 750 5,7 mln
Projektinė šilumos energijos gamyba nominaliu galingumu (7600 val/metus) kWh 1050 8,0 mln
Biodujų sąnaudos, esant 4819 kcal/kg šiluminei vertei Nm3/h 260 2,4 mln
Gamtinių dujų sąnaudos, esant 8005 kcal/kg šiluminei vertei ir iki 30% kiekiui pagal šiluminę vertę Nm3/h 65 0,25 mln

Bendras kuro naudojimo naudingo veikimo koeficientas (rėžiminių bandymų duomenys) 87,6%
Nvk pagal atskiras energijos rūšis: Nvke=36,4% (elektrinis); Nvkš=51,2% (šiluminis)