100-asis susitikimas

2005-09-15

2005 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje įvyks 100-asis darbo grupių dėl šilumos ūkio įstatymo poįstatyminių aktų įgyvendinimo susitikimas. Pats pirmas susitikimas įvyko 2002 rugsėjo 27 d., kai buvo pradėtas rengti ir derinti šilumos ūkio įstatymo projektas. Per 3 metus tapo tradicija susirinkti kiekvieną penktadienį ir aptarti aktualius šilumos ūkio klausimus, bendrai spęsti iškilusias problemas.

Šiuo metu 5 susitikimus kviečiama apie 30 darbo grupės narių atstovų iš valstybės institucijų (P. Urbonas, P. Gudynas (Ūkio ministerija), R. Kuštan (Aplinkos ministerija), V. Lukoševičius, J. Mockevičius, A. Katinas (VKEKK), K. Pauša (VĮ Šiuo metu Į susitikimus kviečiama apie 30 darbo grupės narių atstovų iš valstybės institucijų (P. Urbonas, P. Gudynas (Ūkio ministerija), R. Kuštan (Aplinkos ministerija), V. Lukoševičius, J. Mockevičius, A. Katinas (VKEKK), K. Pauša (VĮ „Energetikos agentūra“), A. Žiaunys (Valstybinė energetikos inspekcija), A. Romeika, D. Slavickas (Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba)), vartotojų gynimo organizacijų (J. Antanaitis, A. Armanavičienė, S. Juodvalkis), giminingų asociacijų (I. Andriulaitytė (Lietuvos savivaldybių asociacija), G. Tuleiko (Lietuvos vandens tiekėjų asociacija), gyvenamųjų namų eksploatavimo organizacijos (V. Prunskienė (asociacija „Lietuvos butų ūkis“), mokslo įstaigų (V. Martinaitis, E. Juodis (VGTU), R. Škėma (Lietuvos energetikos institutas), LŠTA įmonių atstovai ir kt.

Kitos naujienos