AB „Panevėžio energija” veikla mažinant šilumos kainas

2017-07-27

AB
„Panevėžio energija“ plečia biokuro naudojimą

AB
„Panevėžio energija“ yra regioninė įmonė, kuri gamina ir tiekia šilumą bei
karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų
ir rajonų vartotojams. Visose regiono savivaldybėse centralizuoto šilumos
tiekimo vartotojams nustatoma vienoda šilumos kaina. AB „Panevėžio energija“,
siekdama kuo mažiausių šilumos kainų vartotojams nuo 1997 m. pradėjo
rekonstruoti regionuose esančias katilines, pritaikant katilus biokuro
naudojimui. Per pastaruosius metus atliktos katilinių rekonstrukcijos
didžiausiose bendrovės katilinėse Panevėžyje, Zarasuose ir Rokiškyje. Bendrovės
katilinėse pastatyti nauji biokuro katilai, sumontuota technologinė įranga
šilumos gamybai užtikrinanti aukštą efektyvumą, atitinkanti ekologinius
reikalavimus. Taigi, AB „Panevėžio energija“ turi didelę biokuro naudojimo
patirtį, nes eksploatuoja keturiolika katilinių, kuriose instaliuota 90 MW
biokuro katilų galia. AB „Panevėžio energija“ nesustoja eidama biokuro plėtros
ir tuo pačiu šilumos tiekimo sąnaudų mažinimo keliu. Toliau plečiant biokuro
naudojimą Panevėžyje, Pušaloto ir Senamiesčio gatvėse esančiose katilinėse
planuojama statyti biokuro katilus su kondensaciniais ekonomaizeriais. Pasvalio
rajoninėje katilinėje taip pat numatoma statyti biokuro naudojimo įrangą.
Pastarosioms investicijoms pritarė Panevėžio ir Pasvalio savivaldybės. Jas
įgyvendinus bendrovės tiekiamos šilumos kaina sumažėtų apie 7 proc. Taip pat
nagrinėjamos galimybės pritaikyti Panevėžio elektrinės garo turbiną dirbti
garais iš aukšto slėgio biokuro katilų.

Nepriklausomas
šilumos gamintojas neatpigins šilumos vartotojams

Šiuo metu,
neatsižvelgiant į miestų Šilumos ūkio specialiuosius planus, į centralizuoto
šilumos tiekimo sistemas skverbiasi Nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG). Jų
deklaruojamas tikslas yra piginti centralizuoto šilumos tiekimo kainas statant
biokuro katilines ir jungiant jas į esamus šilumos tinklų vamzdynus. Tačiau
NŠG  šilumos neparduoda pigiau, nei pagamina šilumos tiekėjai, todėl
galutinė šilumos kaina vartotojams nemažėja. AB „Panevėžio energija“ turi
praktikos supirkdama šilumą iš Pasvalyje esančių nereguliuojamų NŠG veiklos –
jų parduodama šiluma praktiškai lygi gamtinių dujų kuru dirbančios Pasvalio RK
gaminamos šilumos palyginamosioms sąnaudoms. NŠG mažesnę kainą siūlyti
nesuinteresuoti, nes mažintųsi savo pelną. Naujų katilinių atsiradimas miestų
gyvenamuose rajonuose didina taršos šaltinių skaičių ir tuo pačiu aplinkinių
zonų taršą. Planingai rajoninės katilinės statomos miestų pramoninėse zonose,
kad vyraujantys vėjai taršą neštų ne į gyvenamų rajonų pusę. Miestų šilumos
tinklai yra planingai išvystyti nuo esamų šilumos šaltinių, o NŠG katilinių
atsiradimas ir pajungimas į šilumos tinklus nenumatytose vietose apsunkina
šilumos tinklų darbą, padidina šilumos tiekimo sutrikimų galimybes. Į katilines
sunkiuoju autotransportu gabenamas biokuras sukelia papildomą taršą ir
triukšmą, spartina gatvių dėvėjimą. Nežiūrint, kiek atsiras NŠG, šilumos
tiekėjas turės išlaikyti katilų galią (tame tarpe ir dujų kuro katilų)
užtikrinančią maksimalų miesto šilumos poreikį ir garantuoti patikimą šilumos
tiekimą vartotojams. Visus NŠG šilumos tiekimo sutrikimus iš karto turi
kompensuoti šilumos tiekėjas. Tuo tarpu NŠG neturi jokios tiesioginės
atsakomybės prieš šilumos vartotojus, jie gali bet kurį mėnesį nedeklaruoti
šilumos gamybos.

Šilumos
trasų rekonstrukcijos, vykdomos visuose rajonuose, taip pat prisideda 
prie šilumos gamybos sąnaudų mažinimo, nes atnaujinti vamzdynai mažina šilumos
nuostolius tinkluose. Mažėja ir kuro sąnaudos, nes mažėja gaminamos šilumos
kiekis. Švaresnė aplinka ir patikimas šilumos tiekimas užtikrina kokybišką
paslaugą vartotojams. Per dešimtmetį atnaujinta 80 km šilumos vamzdynų. Nuo
2007 m. panaudodama ES paramą, bendrovė jau investavo daugiau nei 70 milijonų
eurų į eksploatuojamų miestų  ir rajonų  katilines, šilumos trasas.

Trūksta
ilgalaikės Nacionalinės energetikos strategijos

Kalbant apie
AB „Panevėžio energija“ veiklą reikia vertinti visas aplinkybes darančias įtaką
šilumos kainoms vartotojams. Turime prisiminti, kad bendrovė eksploatuoja
gamtinių dujų kuro Panevėžio elektrinę, kuri pastatyta  2008 m. Tai
moderniausia gamtiniu dujų kuro elektrinė Lietuvoje. Jos statybai pritarė LR
Vyriausybė, Valstybinė kainų ir energetikos komisija (VKEKK). Šis projektas
buvo įtrauktas į Nacionalinę energetikos strategiją. Projektui finansuoti buvo
naudojamos bendrovės, ES struktūrinių fondų, Danijos vyriausybės paramos ir
skolintos bankų lėšos. Iš bankų skolintos lėšos  dar nėra grąžintos.
2008-2015 metais elektrinės veikla buvo sėkminga, nes LR Vyriausybė LR
Energetikos ministerijos teikimu nustatydavo remtinas elektros energijos
apimtis, kurios  buvo superkamos pagal VKEKK nustatytas kainas. Iš elektros
energijos pardavimų uždirbto pelno buvo mažinama šilumos kaina. Tačiau LR
Vyriausybė nutraukė iškastinio kuro elektrinių rėmimą. Nuo 2016 m. bendrovė
elektros energiją parduoda tik elektros energijos biržos Lietuvos prekybos
zonoje kainomis, kurios padengia kintamąją dedamąją ir dalį pastoviųjų sąnaudų.
Panevėžio elektrinės veikla turėjo įtakos į biokuro plėtros tempus Panevėžyje.
Tai, kad Panevėžyje iki šiol gana didelė dalis šilumos gaminama gamtinėmis
dujomis yra įtakota valstybės energetikos politikos. Dabar AB „Panevėžio
energija“ ir savivaldybių, bendrovės akcijų turėtojų, pastangomis stengiamasi
išspręsti Panevėžio elektrinės problemas, o biokuro naudojimo plėtra bus
sparčiai vystoma.

Viešumoje
dažnai lyginamos centralizuoto šilumos tiekimo kainos didžiuosiuose šalies
miestuose. Turime pastebėti, kad neatsižvelgiama į tai, jog  AB „Panevėžio
energija“ yra regioninė šilumos tiekimo  įmonė ir jos veikla skiriasi nuo
kitų didžiųjų miestų šilumos tiekimo įmonių veiklos, todėl lyginti šilumos
tiekimo kainas su kitais Lietuvos didžiaisiais miestais neobjektyvu.  

Kartu turime pažymėti, kad AB „Panevėžio energija“
veikla yra socialiai atsakinga, prisideda prie regiono gerovės kūrimo skiriant
dalį uždirbto pelno miestų ir rajonų savivaldybėms. Bendrovė stengiasi
konsultuoti šilumos vartotojus energijos taupymo klausimais, socialinių pašalpų
gavimo klausimais. Bendrovė prisideda remiant savivaldybių organizuojamus
renginius miestuose

 Daugiau informacijos rasite čia

 PE_ekonomaizer.jpg  PE_sandelys.jpg
 Kondensacinis ekonomaizeris  Biokuro priėmimo sandėliai