LRV pranešimas spaudai „Siekiama didinti dujų tiekimo patikimumą”

2008-02-27

Vyriausybės patvirtintame apraše nustatomas naujas reikalavimas dujų tiekimo įmonėms pagal nustatytą grafiką kaupti dujų atsargas buitiniams vartotojams. Dujų tiekimo įmonės iki šių metų rugsėjo 1 d. privalės sukaupti tiek dujų atsargų, kad dujų tiekimo sutrikimo atvejais dėl avarijų ar ekstremalios energetikos padėties buitiniai vartotojai gautų dujas be jokių sutrikimų 10 dienų, o nuo 2013 metų įmonės privalės turėti tiek dujų, kad dujų tiekimą užtikrintų 60 dienų.

Nuo šiol dujas naudojančios įmonės, šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurių energijos gamybos galia yra mažesnė kaip 5 MW, privalės turėti pasirinkto kuro atsargų 1 mėnesiui. Iki šiol tokią pareigą turėjo tik energetikos įmonės, turinčios didesnius kaip 5 MW galios įrenginius.
Pagal AB "Lietuvos dujos" skaičiavimus šiems metams reikalingas sukaupti 10 dienų dujų atsargų kiekis – 9,4 mln. m3. Bendros išlaidos atsargų pirkimui, saugojimui, transportavimui sudaro apie 8,5 mln. Lt. Prognozuojama, kad dėl to nuo kitų metų dujų kaina buitiniams vartotojams gali padidėti apie 1 cnt/m3 .
Apraše detaliau ir aiškiau nustatomas eiliškumas, pagal kurį vartotojams, esant dujų tiekimo sutrikimui, būtų atjungiamas ar apribojamas dujų tiekimas. Taip pat nustatomas dujų tiekimo patikimumo kontrolės mechanizmas – apibrėžiamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos funkcijos, kontroliuojant dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemones.