Valstybinė energetikos inspekcija: Sutrumpintas pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo terminas

2016-04-27

Pažymų
apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo terminas sutrumpintas
vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
viršininko 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-33 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95
„Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų
dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių
techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".

Dėl
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo į VEI galima kreiptis vienu iš nurodytų
būdų
:
1. per „Elektroninius
valdžios vartus" adresu www.epaslaugos.lt. Portalo paieškos laukelyje siūloma įrašyti paslaugos
pavadinimą – Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos
išdavimas. Keletas privalumų, kodėl šią paslaugą verta užsisakyti per
Elektroninius valdžios vartus: vienoje vietoje pateikta informacija apie tai,
ką ir kaip reikia daryti, norint gauti paslaugą, nereikia derintis prie VEI
darbo laiko ir ją užsakyti patogiu metu, paprasta ir patogu pildyti paslaugų
užsakymo formą, kadangi iškart automatiškai parodomos pildymo klaidos.
2.el. paštu paslaugos@vei.lt;
3. paštu ar per
pasiuntinį;
4. tiesiogiai
atvykus į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra energetikos
įrenginys.

VEI privaloma pateikti:
1. prašymą dėl
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo (rekomenduojamą
prašymo formą galite atsisiųsti šiuo adresu http://www.vei.lt/index.php?id=394). Užsakant energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos
išdavimo paslaugą per „Elektroninius valdžios vartus",  atskiro prašymo pateikti nereikia, kadangi užpildoma
elektroninė paslaugos užsakymo forma.
2.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir
pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos
aprašo 1 priede
išvardytus
privalomus dokumentus.

Gavę visus būtinus dokumentus, VEI teritorinių skyrių specialistai
atliks sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių
patikrinimą ir nustatys, ar energetikos įrenginys (elektros, šilumos, dujų,
naftos ir naftos produktų) yra tinkamas eksploatuoti, ar laikomasi specialiųjų
reikalavimų jį įrengiant ar rekonstruojant, ir ne vėliau kaip per septynias
kalendorines dienas išduos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo
pažymą.

Kitos naujienos