Valstybinė energetikos inspekcija pakeitė Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašą

2016-03-24

Įsakymas parengtas, atsižvelgus į naujai įsigaliojusias PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO ir VKEKK naujai priimtos SANTYKINIŲ ŠILUMOS PASTATUI ŠILDYTI, KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI IR KARŠTO VANDENS TEMPERATŪRAI PALAIKYTI SUVARTOJIMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS nuostatas, susijusias su pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų pareiga pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate kiekvieną mėnesį nustatyti santykinius šilumos pastatui šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tvirtinama skaičiavimo metodika, analizuoti gautus duomenis, ir pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikti juos pastato savininkui arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojui, pagal kompetenciją kartą per metus rengti pasiūlymus dėl efektyvaus šilumos vartojimo ir šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo (Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo 251 straipsnis)

Susiję teisės aktai:
1.    VEI viršininko 2016 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 1V-30;
2.    Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (aktuali redakcija);
3.    Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika.
4.    VEI viršininko 2013-06-25 d. įsakymo Nr. IV-48   VEI viršininko 2013-06-25 d. įsakymo Nr. IV-48 "Dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" neoficiali suvestinė redakcija