Viešas laiškas dėl VKEKK skelbiamų melagingų kuro kainų

2015-11-11

Raginame Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją savo interneto puslapyje skubiai paskelbti korektiškas Lietuvoje naudojamų kuro rūšių kainas, nes šiuo metu kas mėnesį viešinami tarifai (http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx) neatitinka realybės ir klaidina visuomenę, žiniasklaidą ir politikus, atsakingus už energetikos sprendimus.

Kainų palyginimą apsunkina tai, kad gamtinių dujų ir biokuro kainos VKEKK svetainėje pateikiamos skirtingais matavimo vienetais: dujų kainos skelbiamos Eur/MWh, o biokuro -Eur/tne. Maža to, perskaičiavus kainas vienodais matavimo vienetais tampa aišku, kad duomenys – neteisingi. Nė vienos Lietuvos šilumos tiekimo įmonės realūs gamtinių dujų įsigijimo kaštai neatitinka VKEKK interneto svetainėje pateikiamų dujų kainų.

Nekorektiška ir tai, kad VKEKK skelbiama biokuro kaina yra galutinė, o gamtinių dujų – tik produkto kaina be visų papildomų kaštų: transportavimo, pajėgumų užsakymo, SGD terminalo kaštų kompensavimo ir kitų. Atskiroms įmonėms, naudojančioms dujas energijos gamybai, šie papildomi kaštai keleriopai viršija paties gamtinių dujų produkto kainas.

Stebina VKEKK pozicija neskelbti šios reikšmingos informacijos, nors komisija disponuoja skaičiais -iš įmonių reikalaujama reguliariai pateikti visus papildomus kaštus, susijusius su dujų įsigijimu.

Raginame skubiai ištaisyti tikrovės neatitinkančias kuro kainas, suvienodinti matavimo vienetus ir skelbti galutines dujų ir biokuro kainas, kurias sumoka šilumos tiekimo įmonės. Tik toks sprendimas leis teisingai palyginti ir suvokti kainų skirtumus.

VKEKK svetainė yra pagrindinis informacijos apie kuro kainas šaltinis tiek žiniasklaidai, tiek politikams. Todėl neatsakinga skelbti tikrovės neatitinkančią ir nepilną informaciją, kuri ne tik akivaizdžiai klaidina visuomenę, bet gali turėti įtakos klaidingiems politiniams sprendimams.

Pavyzdys, kuomet VKEKK pateikiami duomenys suklaidino žiniasklaidą – portale „Delfi" pasirodęs straipsnis http://www.delfi.lt/verslas/energetika/vilniui-svyla-padai-gresia-drastiskas-silumos-brangimas.d?id=69479090 su kuro kainų lentele, grįsta realybės neatitinkančiais duomenimis.

Žemiau pateikiama LŠTA parengta biokuro ir gamtinių dujų kaina kuro pristatymo vietoje (katilinėse) 2015 metų rugsėjo mėnesį. Duomenys parengti pagal šilumos tiekimo įmonių pateiktas ataskaitas apie bendruosius kuro įsigijimo kaštus.

Biokuro_ir_GD_kainos_2015_09.jpg 

Pagarbiai

Vytautas Stasiūnas,Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

Viešas laiškas dėl VKEKK skelbiamų melagingų kuro kainų  Viešas laiškas dėl VKEKK skelbiamų melagingų kuro kainų (54.50 KB

Kitos naujienos