Europos Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos skatinančios energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių projektui

2008-02-01

Pasiūlyme Lietuvai 2020 m. nustatytas privalomas rodiklis, kad galutinės energijos suvartojimo balanse 23% sudarytų atsinaujinantys energijos ištekliai, o benzino ir dyzelino suvartojime 10% sudarytų biodegalai. Be to, valstybės narės įpareigojamos sukurti kilmės garantijų sistemą  elektros energijai ir šilumai bei pastatų vėsinimui, pagamintoms iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Nustatomos taisyklės dėl administracinių procedūrų susijusių su atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių statyba, supaprastinimo. Reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų minimalius atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo naujuose ir rekonstruojamuose pastatuose reikalavimus. Nustatomos taisyklės dėl atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie tinklo supaprastinimo. Nustatomas reikalavimas sukurti akreditacijos sistemą mažos galios biomasės katilus ir krosnis, saulės įrenginius ir šilumos siurblius, naudojančius žemės šilumą, įrengiantiems specialistams ir reikalavimai minėtų specialistų kvalifikacijai.

Nustatomi aplinkosauginiai darnumo kriterijai biodegalams dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo ir vietovių, kuriuose auginama žaliava biodegalų gamybai. Nustatomi reikalavimai dėl biodyzelino maišymo į dyzeliną lygio.

Nustatomi reikalavimai del atsinaujinančių energijos isteklių naudojimo paramos schemų

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2008-02-01 d. pateikė savo pasiūlymus/komentarus Ūkio ministerijai dėl šio teisės akto.

Kitos naujienos