NES priemonių planas

2007-03-08

LR Seimui 2007 m. sausio 18 d. patvirtinus atnaujintą Nacionalinę energetikos strategiją, atitinkamai iš naujo tikslinamas ir ruošiamas įgyvendinimo priemonių plano projektas. Šiuo klausimu buvo diskutuota 2007 m. sausio 24 d. vykusio Šilumos tarybos posėdžio metu.

2007-03-06 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, vykdydama Šilumos ūkio tarybos įpareigojimus, pateikė LR Ūkio ministerijai pasiūlymus Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo priemonių plano 2007–2013 m. projektui.

Apklausus LŠTA šilumos tiekimo įmonės, buvo detalizuotos ir suformuluotos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus plėtros priemonės, bei reikalingų lėšų poreikis 2007–2013 m. laikotarpiui (periodas sutapatinamas su ES Struktūrinių fondų II etapu).

VISO šilumos ūkio atnaujinimui reikalingų lėšų poreikis siekia 11 mlrd Lt, įskaitant:

  1. Šilumos energijos gamybai 3, 7 mlrd. Lt
  2. Šilumos energijos perdavimui 2,0 mlrd. Lt
  3. Šilumos energijos vartojimui 5,3 mlrd. Lt

Detalesnę informacija: CŠT sektoriaus plėtros priemonės (54.26 KB, pdf).

Toliau Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano parengimą koordinuos priežiūros grupė, sudaryta LR Ūkio ministro 2007 m. kovo 1 d. potvarkiu Nr. 82 (34 KB, doc).